Välkommen till Frukostseminarium i Halmstad

Datum: onsdag den 23 november
Tid: kl. 08.30–10.00
Pris: 
Kostnadsfritt
Plats:
Immanuelskyrkan, Café Strandgatan 20 i Halmstad

Anmäl dig senast 14 november

Riksförbundet Hjärnkolls seniorverksamhet syftar till att öka kunskap, bryta fördomar och motverka stigma kring psykisk ohälsa med hjälp av våra seniorambassadörer. Vi vill bidra till att öppenheten kring psykisk ohälsa hos äldre ökar och att kunskapen om ämnet höjs. Genom att se bortom 60+ kan vi rädda liv. Våra seniorambassadörer hjälper dig att bli bättre på att bemöta äldre med psykisk ohälsa.

Våra seniorambassadörer Mona Nilsson och Marianne Jonsson föreläser om sina egna erfarenheter. Mona föreläser om sitt liv med bipolär sjukdom och Marianne om hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. De berättar om utmaningarna men också om det som faktiskt blir bättre med åren.

Katarina Lindblad från Riksförbundet Hjärnkoll kommer att berätta om våra samtalsgrupper Vi pratar om livet, för seniorer som är intresserade av att stanna upp och refl¬ektera över hur livet blev och dela sina erfarenheter med andra.

Julia Persson kommer också att berätta om vår satsning med grupper för äldre män, projektet Äldre män pratar (inte) om livet, som avslutas nu i höst. Projektet föddes ur Hjärnkolls samtalsgruppsmodell Vi pratar om livet där äldre kan träffas för att reflektera tillsammans över livet och dela sina erfarenheter med andra – ett fint sätt att motverka ensamhet och öka välbefinnandet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås, anmäl er senast den 14 november!

 

För mer information: sara@nsph-halland.se eller 070-7829976