Anmälan till frukostseminarium i Göteborg

Anmälan är bindande
Namn(Obligatoriskt)
Deltar du som privatperson eller genom en organisation(Obligatoriskt)
Ja, tack! Jag tar gärna emot information från Hjärnkolls seniorverksamhet.
Ja, tack! Jag tar gärna emot nyhetsbrev från Hjärnkoll.