Se människan bortom ramar och regler

Riksförbundet Hjärnkoll startade 2009 med syftet att minska fördomar kring psykisk ohälsa genom att låta egenerfarna berätta sin historia. Hjärnkollambassadörer har genom åren förbättrat attityder och minskat stigman kring psykisk ohälsa. De senaste tio åren har vi sett en positiv attitydförändring i samhället, de flesta vet idag att psykisk ohälsa inte bara drabbar andra. Det kan drabba vem som… Läs mer »

Information från Hjärnkoll med anledning av coronaviruset

Uppdatering 30 mars 2020 Vi på Hjärnkoll följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Den 27 mars gick de ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter: ”Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ytterligare ska begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, från 500 till 50.” https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/… Läs mer »

Julius berättelse

Julius När Julius var tre år fick han polio, vilket medförde en rörelsenedsättning som kraftigt påverkar hans gång. Med egen erfarenhet i ryggen engagerade han sig politiskt, och gjorde sig impopulär hos presidenten med sina regimkritiska åsikter. Efter fängelse, tortyr och dödshot tvingades han 2010 att ta det svåra beslutet att lämna Kamerun. Flykten gick… Läs mer »

Rahebes berättelse

Rahebe Rahebe växer upp i Iran tillsammans med sina föräldrar och tre bröder. Det var en lycklig tid och Rahebe var en social person med stark självkänsla som var duktig i skolan. När hon var 17 år förändrades allt. Rahebes föräldrar hade åkt till mormor och morfar eftersom morfadern var sjuk. En stor jordbävning inträffade… Läs mer »

Yahyas berättelse

Yahya När Yahya under 2014 flydde kriget i Syrien kände han att han inte hade något annat val. Han var tvungen att lämna sin familj, fru och fem barn, för att på sikt kunna rädda dem från det krigsdrabbade hemlandet. Den sex veckor långa flykten var riskfylld och stressig och medförde att Yahya flera gånger… Läs mer »

Mohammads berättelse

Mohammad Mohammad har upplevt krig och varit med om många traumatiska upplevelser. Flykten från Syrien var lång och utmattande. När han 2016 kom till Sverige så började han må väldigt dåligt. Mohammad fick kraftiga oroskänslor och svårt att andas. Han förstod inte vad som hände eftersom man sällan pratar om psykisk sjukdom i Syrien. En… Läs mer »

Parvanehs berättelse

Parvaneh Parvaneh växte upp i ett arbetarhem i Iran med en dålig relation till sin mamma, men där pappans kärlek och stöttning byggde upp hennes självkänsla. Revolutionen i Iran blev en vändning då Parvaneh blev politiskt aktiv och så småningom även fängslad för sitt engagemang. Parvaneh satt i fängelse i fyra år och tog sig… Läs mer »