Mia Granström

Mia föreläser om hur det var att som åttaåring fly kriget på Balkan och hur hon redan i tidig ålder började uppleva ångest och nedstämdhet. Både för egen del men även som anhörig till invandrarföräldrar. Mia kom till Sverige från Bosnien och Hercegovina 1992 när hon var 8 år gammal tillsammans med sin mamma och… Läs mer »