Gunilla Lindskog

Gunilla Lindskog

Under Gunilla Lindskogs föreläsning får vi ta del av hennes erfarenheter av att vara anhörig till en person med sexberoende och att hitta vägen ut ur medberoende. Utvecklade ett medberoende Gunilla är född i Karlskrona. Via Nyköping hamnade hon så småningom i Härnösand, dit kärleken förde henne. Det hon inte visste då var att den… Läs mer »