Christina

Christina delar bitar ur sitt liv som mamma och arbetsliv till ett vuxet barn som drabbas av depression, reaktiv psykos och som blir rättspsykiatriskt dömd. De svårigheter som det innebar och vad som fick henne att inte välja bort att fortsätta vara mamma. Livet blev aldrig mer sig likt och utmaningarna har varit många berättar… Läs mer »

Amanda Grapne

Amanda föreläser om sina erfarenheter av bipolär sjukdom typ 2 både som patient och som personal. Det har varit en lång resa för Amanda att få sin bipolära diagnos. Idag vet hon vilka anpassningar som sjukdomen kräver för att kunna leva ett så friskt liv som möjligt. Erfarenhetsområden: Bipolär sjukdom Depression Suicid Feldiagnos Återhämtning Arbete inom… Läs mer »

Jakob Wenzer

Jakob Wenzer är skribent, föreläsare, omsorgsarbetare och en hel massa annat. Han har arbetat 15 år som forskare och är filosofie doktor i ämnet etnologi. Jakob föreläser om sitt liv med en hjärna som inte vill tänka linjärt och som inte riktigt vill finna sig i den kronologiska tiden. En sådan hjärna innebär både en kraft och en… Läs mer »

Else-Marie Törnberg

Else-Marie har arbetat som verksamhetschef för Suicidprevention i Väst. Att ta livet av sig som en sista utväg är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Ett steg i det förebyggande arbetet är att bryta tabun och myter kring suicid och öka kunskapen i ämnet. Else-Marie är utbildad lärare och instruktör i Psykisk Livräddning och Första hjälpen… Läs mer »

Elena Orrlöv

Att livet inte går ut på att alltid vara bäst och klara sig själv fick Elena lära sig den hårda vägen. Hon föreläser om de stora krav och inre stress som gav henne ångest första gången i mitten på tonåren. En ångest hon inte kunde hantera utan blev självdestruktiv och ledde till en ätstörning och… Läs mer »

Emma Larsson

Genom mobbning, missbruk, sexuella övergrepp, social ångest, ätstörningar, tvång och panikångest har livet gjort Emma till den hon är idag. Emma har idag fått diagnosen svår ADHD samt autism nivå 1 och har börjat lära sig att leva efter sina förutsättningar, även om hon inte gillar begränsningar – så har hon lärt sig att även… Läs mer »

Agneta Persson

Agneta har en kandidat i samhällsplanering, en kandidat i nationalekonomi och också nästan en kandidat i Internationella relationer. Detta kompletteras av en mångårig och bred arbetslivserfarenhet främst inom vårdsektorn. Hennes engagemang grundas i mänskliga rättigheter, rättvisefrågor och brukardelaktighet. Hennes berättelse handlar om vägen mot psykos genom ett högpresterande liv med hårda studier bland annat på Handels… Läs mer »

Stefan Scott-Johansson

Stefan föreläser om hoppet, mitt i det mörka, mitt i en ny debuterad psykos, med diagnoser som skiftat. Från tiden på ett stort mentalsjukhus i början av 1990 talet till idag då han är nygift, har en god relation till sin son samt ett arbete som Peer Support på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Stefans motto är… Läs mer »

Lars Bengtsson

Lars föreläser om sina erfarenheter av bipolär sjukdom typ 1 med konsekvenser som djupa depressioner samt manier där tankarna inte överensstämmer med verkligheten. Ett centralt tema i Lars liv har varit att börja om. Börja om med livet efter en skilsmässa, återuppta avbrutna universitets studier och hur han rest sig efter att ha fått avsked från… Läs mer »

Mohammad

Mohammad har gått igenom långa perioder av svår psykisk ohälsa. Krig och trauman satte sina spår och han visste inte om han någonsin skulle må bättre igen. Hoppet levde kvar och en dag träffade han sjukvårdspersonal som förstod vad han gick igenom. Det var början på hans återhämtning. Mohammad har upplevt krig och han har… Läs mer »