Mohammad

Mohammad har gått igenom långa perioder av svår psykisk ohälsa. Krig och trauman satte sina spår och han visste inte om han någonsin skulle må bättre igen. Hoppet levde kvar och en dag träffade han sjukvårdspersonal som förstod vad han gick igenom. Det var början på hans återhämtning. Mohammad har upplevt krig och han har… Läs mer »

Fauzia

”Alla vuxna bluffar – min berättelse om stigma”. Det är titeln på Fauzias föreläsning om att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa. Det var aldrig de anhörigas psykiska ohälsa som var problemet – det var och är omgivningens reaktioner. Fauzias berättelse börjar med en liten flicka i en stad i Kenya. Hon är bara sju… Läs mer »

Fatima

”Vi måste lyssna på barnen och låta dem vara delaktiga i beslut – de vet mer än man tror”. Detta är Fatimas budskap när hon föreläser om hur det är att fly till ett annat land när man är ett litet barn. Fem år gammal sitter Fatima i vardagsrummet och hör sina släktingar diskutera oroligt.… Läs mer »

Parvaneh

Parvaneh har levt ett svårt liv. Hon har haft en tuff uppväxt, suttit fängslad för politiskt engagemang, levt i en våldsam relation och tvingats fly från sitt hemland. Parvaneh kämpar fortfarande med att komma in i det svenska samhället men har hittat vägar för att må bättre och lyckats skapa sig ett meningsfullt liv i… Läs mer »

Woiny

När Woiny är 11 år gammal bryter kriget ut i Eritrea. Utifrån ett historiskt perspektiv beskriver hon de trauman hon tvingades uppleva under både kriget och sin ensamma flykt som 14-åring. I sin föreläsning berättar hon hur familjen och tron har hjälpt henne att komma över svåra trauman. Som barn går Woiny i skolan. Hon… Läs mer »

Jihad

Som Hjärnkollambassadör föreläser Jihad om sina egna erfarenheter av att drabbas av – och återhämta sig från – posttraumatiskt stressyndrom. Jihad växte upp i Damaskus i Syrien. Redan i ung ålder började han arbetade för FN och blev kort därefter hälsoansvarig för ett flyktingläger med 3000 personer i Damaskus. Han har även en universitetsexamen i… Läs mer »