Hannah Harvigsson

Stå ut, stanna kvar Hannah berättar om sin uppväxt, om hur hon tidigt blev kallad för pojkflicka…hur hon av jämnåriga betraktades som annorlunda vilket i en förlängning födde en känsla av utanförskap. Ett utanförskap som på skolgården tog sig uttryck i både fysisk och psykisk mobbing. Detta resulterade i en dålig självkänsla som hon kämpade… Läs mer »

Susanne W

Susanne beskriver hur hon blev symptombärare för det otalbara, för det var lättare att fokusera på hennes egen ängslan och oro än att tala om sin mammas svårigheter. Hon berättar om vad som hjälpt henne och vad som stjälpt henne, och vad som fått Susanne att resa sig igen. Om Nisse & Greta, farmor, faster,… Läs mer »

Gunilla och Kevin Almroth

Gunilla och Kevin föreläser om Autism ur två olika perspektiv.  Kevin fick en Autismdiagnos när han var sju år och han berättar om hur det har varit och hur det är att leva med den diagnosen. Gunilla berättar hur det är att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos.  De tar med er på en… Läs mer »

Gunilla Almroth

Gunilla hade levt under ständig stress och press i många, många år. Som sexbarnsmamma och förskollärare fanns det få möjligheter till återhämtning. Ett av hennes barn, Kevin, har en NPF-diagnos och hon har fått kämpa för att han ska få den hjälp han har rätt till. Om detta föreläser Gunilla och Kevin om tillsammans.  De… Läs mer »

Merja Jäderholm

– Var inte så känslig? – Äh, det är väl inte så noga? – Men sluta tänk så mycket! Det är ord Merja ofta fått höra och som hon tidigare tog åt sig av, d.v.s. innan hon hade kunskap om personlighetsdraget HSP som ca 20–30% av världens befolkning har. Idag ser hon högkänsligheten också med… Läs mer »

Anders Nilsson

När Anders var 54 år fick han diagnoserna ADHD och Asperger fastställda och många pusselbitar föll på plats.   Efter att ha levt utefter scheman och en strukturerad vardag utifrån sin sons diagnoser rasade hans värld ihop när hans son flyttade och tog strukturen med sig.   När Anders började att läsa om diagnoserna var det… Läs mer »

Sanna Sandahl & Leia

Sanna berättar om att hon alltid varit annorlunda genom hela uppväxten och att sent i livet få sin diagnos (ADHD och Asperger) Hur hon ställs inför olika situationer i vardagen där hon ofta frågar sig; – vad är normalt att orka? – vad är normalt att hinna? – hur är normalt att vara/säga? Vad är… Läs mer »

Tomas Nilsson

En kris är lika mycket en möjlighet som en svårighet, om vi får och kan ta emot hjälp att gå igenom den. Tomas möter även i sin yrkesroll som coach och samtalsterapeut människor med liknande upplevelser, om svårigheterna i att berätta om det vi drabbas av, och därifrån ta sig tillbaka till livet och arbetet… Läs mer »

Ulrika Sonander

Hon berättar om känslan att inte ens orka sätta sig upp på sängkanten, hur hon lade sig ner slöt ögonen och hörde klockan ringa igen och igen… Ulrika kommer från en familj där det som i så många andra familjer var att jobba, tjäna pengar, streta på och bita ihop. Något annat än att prestera… Läs mer »

Inger M Johansson

Alla kan inte ha storlek 38……. Så inleder Inger sin föreläsning om att vara vuxen och få reda på att hon har NPF diagnosen Asperger. Inger är ambitiös och inte är rädd att ge sig i kast med det som känns viktigt i livet. Jobb och andra engagemang har alltid varit i fokus, liksom att… Läs mer »