Nina Larsson

Nina Larsson föreläser om en resa från en svår start i livet, till ett liv värdigt att leva. Den handlar om att växa upp i närhet av en anhörig med missbruksproblematik, pedofili, incest och gruppvåldtäkter. Hur fel livet blev på vägens gång. Men viljan till livet var trots allt starkt och hon har lyckats resa… Läs mer »

Kvinna med kort hår och vinterjacka ser in i kameran. I bakgrunden kontorsmiljö.

Tina Essner

I Tina Essners föreläsning berättar hon om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk, med tyngdpunkten på diagnoserna PTSD, dyslexi och depression. Hon delar även med sig av erfarenheten av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Tina föreläser utifrån hur hennes diagnoser och det sociala sammanhanget hon befann mig i ledde till ett destruktivt… Läs mer »

Maria Hellsten

”5 års resa till helvetet och tillbaka” – det föreslog hennes son att föreläsningen skulle heta. Som syskon till en bror med bland annat autism och ADHD så påverkades storebror starkt. Under Maria Hellstens föreläsning så får vi följa med hela familjen på den resan. Från kaos och frustration till kunskap och verktyg för en… Läs mer »

En ung man med röd skjorta och kort hår.

Håkan Pettersson

Håkan Pettersson berättar i sin föreläsning om hur en vanlig dag kunde se ut, tills allt vändes upp och ner, och om bristen på förståelse från omgivningen. Håkans föreläsning handlar om hur hans skolgång har varit med ADHD och hur han senare utvecklade depression och ångest samt vilken vändpunkt det blev när han senare fick… Läs mer »

Cecilia Ekman

Cecilia Ekman växte upp på landsbygden i en liten ort i Västergötland. Hon var äldst av tre syskon och fick ta ett stort ansvar för sin familj tidigt på grund av föräldrarnas frånvaro. Cecilia berättar om sin psykiska ohälsa som barn och det utanförskap och kamp som kom med hennes dysfunktionella hemmiljö. Med föräldrar som… Läs mer »

Närbild av en leende kvinna i rödbrun jacka.

Kerstin Fjärrfors

Kerstin Fjärrfors föreläser både ur ett anhörigperspektiv om sin dotter som har diagnosen bipolär sjukdom och om sin egen erfarenhet av utmattningssyndrom. I sina föreläsningar tar Kerstin upp den situation hon har levt i, med en dotter som har diagnosen bipolär sjukdom, och den vändning livet tog när Kerstin drabbades av ett totalt utmattningssyndrom. Kerstin… Läs mer »

Erik Widlund

I Erik Widlunds föreläsning så får vi följa honom när han hamnar i en oönskad livssituation. Där den psykiska ohälsan tog över och lämnade ett tomt skal av hans tidigare jag och för honom var självmord den enda lösningen. Vid hans sida kämpade hans mor dag och natt för att hålla honom vid liv.  Erik… Läs mer »