Jenny Persson

Jenny Persson

Jenny har levt med psykisk ohälsa under hela sitt liv, men när hon fick sin diagnos Bipolär sjukdom så blev det en lättnad och hon lärde sig leva med den psykiska ohälsan. Vågade inte vara för glad Jenny har ända sedan hon var barn känt sig annorlunda och funderat mycket över livet. Jenny hade ofta… Läs mer »

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Under Hjärnkollambassadör Thomas föreläsning får vi följa hur hans stamning tidigare hindrade honom från mycket, till hur han idag vågar utmana den och till och med prata inför hundratals människor.  Började stamma vid fyra års ålder När Thomas var fyra år började han stamma och fick börja hos talpedagog. För Thomas var det väldigt jobbigt… Läs mer »

Mona Nilsson

Under Mona Nilssons föreläsning får vi höra om hur den psykiska ohälsan utvecklades och upplevdes och hur hon tog sig ur densamma. Idag lever Mona ett gott liv. Monas båda föräldrar förlorade tidigt sina mödrar, vid två månaders respektive sex års ålder. På den tiden existerade inte någon bearbetning av traumat varken för barn eller… Läs mer »

Josefin Wikevand

Josefin Wikevand föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och utmattning från tidig ålder fram tills idag, både för egen del men även som anhörig.  Första gången Josefin träffade en psykolog var hon tolv år. Hennes mamma hade cancer och för att hantera paniken inom sig hade hon utvecklat tvångssyndrom och maniska ritualer. Som ung vuxen… Läs mer »

Marianne Jonsson

Marianne Jonsson är seniorambassadör och föreläser om sitt liv som anhörig och mamma till ett idag vuxet barn med ADHD och autism, och vilka utmaningar och glädjeämnen det har medfört.  Redan när sonen var nyfödd märkte Marianne att hon hade ett barn med mycket vilja. Under hans uppväxt ställdes de inför många utmaningar utan att egentligen få någon förklaring på varför… Läs mer »

Kristina Gustafsson

I Kristina Gustafssons föreläsning får vi en inblick i hur livet kan vara och hur det kan upplevas när man är utmattad, nedstämd och deprimerad. Kristina beskriver också hur hon har gjort och tänkt för att må bättre. Hon beskriver vägen tillbaka till en bättre psykisk hälsa. Kristina bor i Kungsbacka med sin familj och… Läs mer »

Felicia Eriksson

Under Felicia Erikssons föreläsning får vi lyssna till en historia om psykisk ohälsa som tar sin början i 12-årsåldern, där spåren av den diagnos hon fick i 19-årsåldern redan visat sig. Felicia berättar när hon fick sin diagnos och hur hon ser hoppfullt på livet och är tacksam över sina erfarenheter av sin psykiska ohälsa… Läs mer »

Lisa Aronsson

Lisa Aronsson berättar i sin föreläsning om hennes erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionsvarianter och psykisk ohälsa, och hur hon funnit stabilitet. Hon delar även med sig av sina erfarenheter av att vara anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa. Lisa är född och uppväxt i Hälsingland. Hennes föräldrar har berättat om hur… Läs mer »

Malin Emanuelsdotter

Malin Emanuelsdotter är sjuksköterskan som föreläser utifrån egen erfarenhet om ett 20 år långt självskadebeteende, PTSD, ångest, depression, ätstörning, flertalet suicidförsök och läkemedelsmissbruk. Malin drabbades av ångest i ung ålder, blev utsatt för mobbing under hela skoltiden och utvecklade ett självskadebeteende vid 13 års ålder. Hon har egen erfarenhet från tvångsvård, slutenvård och öppenvård inom… Läs mer »

Carina Thorstensson

Carina Thorstensson föreläser om balansgången mellan att vara ”duktig” och samtidigt brottas med självförakt, psykiskt självskadebeteende och en djupt sittande usel självkänsla. Ju fler framgångar i karriären, desto sämre mådde hon psykiskt, något som hon förnekade så länge det gick. Karriären fick ett plötsligt slut som blev början till den lyckligaste delen av hennes liv.… Läs mer »