Jenna Alppiranta Hjärnkollambassadör

Jenna Alppiranta

Jenna levde till synes ett helt vanligt liv, dock var det inte riktigt så. Hennes föräldrar drack varje helg och hennes storebror missbrukade både alkohol och droger. Det gjorde inte livet lätt för henne, hon blev i mycket den vuxna i familjen. Dessutom blev hon vid 16 års ålder sexuellt utnyttjad av en person som… Läs mer »

Hjärnkollambassadör - Sarah Berthag Ljones

Sarah Berthag Ljones

Sarah är uppvuxen tillsammans med sina syskon och mamma. Det var en bra uppväxt där Sarah tidigt lärde sig att hjälpa till hemma och att sköta skolan bra. Därför blev det tufft för henne när hennes egna barn inte klarade av de delar som för henne var så självklara. Sarah har kämpat länge för sina barns… Läs mer »

Linda Grinvald

Som 7 åring försökte Linda ta sitt liv, inte ont anade hon vad som skulle komma hända framöver i hennes liv. Det började med ett suicidförsök och slutade med ett barns suicid. Det var starten på hennes liv med psykisk ohälsa men också slutet. Dessa trauman har inget som helst med varandra att göra men… Läs mer »

Mia Granström

Mia föreläser om hur det var att som åttaåring fly kriget på Balkan och hur hon redan i tidig ålder började uppleva ångest och nedstämdhet. Både för egen del men även som anhörig till invandrarföräldrar. Mia kom till Sverige från Bosnien och Hercegovina 1992 när hon var 8 år gammal tillsammans med sin mamma och… Läs mer »

Charlotte Claesson

Under Charlottes föreläsning får vi följa hennes historia, hur det har varit att växa upp med odiagnostiserad autism, mobbing och bipolär sjukdom. Charlotte har med åren skaffat sig strategier för att skapa sig ett bra liv trots sina funktionsnedsättningar.

 Charlotte hade en väldigt tuff skoltid med mycket mobbing och lärare som inte förstod Charlotte och… Läs mer »

Matilda Johansson

Matilda har många olika erfarenheter att dela med sig av. Hur är det tillexempel att få ADHD-diagnos i vuxen ålder? Vi får höra Matilda berätta om hur det är att ha en pappa som är alkoholist och att vara medberoende redan som barn. Och varför fångades Matilda inte upp tidigare?  Hon sökte hjälp genom hela… Läs mer »

Peter Jacobsson

Att vara beroende är en känslomässig sjukdom som kan drabba vem som helst Under Peter Jacobssons föreläsning får vi möta människan bakom beroendesjukdomen och ta del av hans verktyg för att byta isolering mot gemenskap. Vi får också höra om hur Peter efter att själv varit drogfri i över 20 år förlorade sin dotter i… Läs mer »

Jenny Persson

Jenny Persson

Jenny har levt med psykisk ohälsa under hela sitt liv, men när hon fick sin diagnos Bipolär sjukdom så blev det en lättnad och hon lärde sig leva med den psykiska ohälsan. Vågade inte vara för glad Jenny har ända sedan hon var barn känt sig annorlunda och funderat mycket över livet. Jenny hade ofta… Läs mer »

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Under Hjärnkollambassadör Thomas föreläsning får vi följa hur hans stamning tidigare hindrade honom från mycket, till hur han idag vågar utmana den och till och med prata inför hundratals människor.  Började stamma vid fyra års ålder När Thomas var fyra år började han stamma och fick börja hos talpedagog. För Thomas var det väldigt jobbigt… Läs mer »

Mona Nilsson

Under Mona Nilssons föreläsning får vi höra om hur den psykiska ohälsan utvecklades och upplevdes och hur hon tog sig ur densamma. Idag lever Mona ett gott liv. Monas båda föräldrar förlorade tidigt sina mödrar, vid två månaders respektive sex års ålder. På den tiden existerade inte någon bearbetning av traumat varken för barn eller… Läs mer »