Ronia

Att sitta i fängelse som barn, växa upp med en mamma med schizofreni, omges av stigma och att migrera till ett nytt land är några av de saker som Ronia har erfarenhet av. Trots alla trauman och hinder har hon lyckats hitta strategier som får hennes liv att fungera väl idag. Ronia använder sina erfarenheter… Läs mer »

Parvaneh

Parvaneh har levt ett svårt liv. Hon har haft en tuff uppväxt, suttit fängslad för politiskt engagemang, levt i en våldsam relation och tvingats fly från sitt hemland. Parvaneh kämpar fortfarande med att komma in i det svenska samhället men har hittat vägar för att må bättre och lyckats skapa sig ett meningsfullt liv i… Läs mer »

Rahebe

Som Hjärnkollambassadör berättar Rahebe om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och hur hon hanterat dessa i så väl privatlivet som karriären. Vi får lyssna till hur hennes liv förändras dramatiskt över en natt, när hon förlorar båda sina föräldrar. Rahebe föreläser om posttraumatiskt stressyndrom och depression utifrån egna erfarenheter. Bland annat skildrar hon om hur… Läs mer »