Frida Svensson

Följ med Frida när hon berättar om hur det är att drabbas av psykos sjukdom, om hur det har tagit sig i uttryck under livet och hur hon hanterar sin vardag. Frida tar tillvara sina friskfaktorer på ett medvetet sätt och hämtar sin energi genom att vara i naturen.  Du får också del av hennes… Läs mer »

Stefan Scott-Johansson

Stefan föreläser om hoppet, mitt i det mörka, mitt i en ny debuterad psykos, med diagnoser som skiftat. Från tiden på ett stort mentalsjukhus i början av 1990 talet till idag då han är nygift, har en god relation till sin son samt ett arbete som Peer Support på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Stefans motto är… Läs mer »

Mats Arndtzén

Under Mats Arndtzéns föreläsning får vi följa hans livshistoria, hur den psykiska ohälsan utvecklades och hur han idag har lyckats skapa ett bra och meningsfullt liv. Mats är född 1965 och har levt hela sitt liv i Västerbotten. Han bor i Umeå sedan 1980. Under grundskolan blev han länge mobbad och har känt sig ensam… Läs mer »

Kurt Nyberg

I Kurt Nybergs föreläsning får vi följa när han som 30 åring blir psykotisk och upptäcker de svårigheter som drabbar många med psykiska problem. Kurt berättar hur han fann en väg till ett gott liv utan medicin och fick verktyg att förstå sina tankar. Kurt rökte cannabis ett par år i sin ungdom och drabbades… Läs mer »

Åsa Höij

Åsa Höij har diagnosen schizoaffektivt syndrom eller som hon säger själv: ”Jag har både schizofreni och bipolär sjukdom 2, men sista 18 åren är det mest åt Schizofrenihållet. Genom sin föreläsning vill Åsa förmedla möjligheten till återhämtning och de ofta krokiga vägarna dit. Åsa växte upp med en mamma som har psykisk sjukdom och blev… Läs mer »

Mikael Tell

Mikael Tell föreläser om sin återhämtning från svår psykisk ohälsa, schizoaffektivt syndrom och OCD. Från tvång, ångest och psykoser till att idag arbeta inom psykiatrin och vara lyckligt gift. I sin föreläsning berättar Mikael om sina erfarenheter av slutenvården, att ha bott i gruppboenden, varit i sysselsättning och haft boendestödjare. Med sju släppta musikalbum (Spotify,… Läs mer »