Josef Icmen

För att ingen ska drabbas av de upplevelser som han har fått erfara vill Josef med sin föreläsning öka kunskapen om autism. Hans tips om hur man bemöter människor med autism är att ta hänsyn, ha respekt och att vara medmänsklig. Kunskapen behöver ökas i samhället men för att nå fram till berörda behöver man… Läs mer »