Martina Hägerklint

I Martina Hägerklints föreläsning bjuds ni på en inblick i ett annorlunda föräldraskap. Att vara mamma till två döttrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, återkommande depressioner, ångest och självskadebeteende. Hur får man ihop livet som mamma, fru, med arbete, en oändlig mängd möten och med en ständig oro för sina barn? Ända sedan barnsben har Martina varit… Läs mer »

Fredrik Ohlson

Fredrik föreläser om hur det är att leva med ADHD och social ångest och hur dessa diagnoser påverkat och påverkar hans liv samt hur han lärt sig hantera dessa för att leva ett så normalt liv som möjligt. Redan som liten var det tydligt att han inte riktigt var som alla andra. Fredrik utvecklade tidigt… Läs mer »

Jeanette Andersson

Jeanette Andersson har mått dåligt i hela sitt liv med återkommande skov av djupa depressioner, ångestattacker, agorafobi och social fobi. När hon kom till Fontänhuset såg hon äntligen ljuset och fann gemenskap. Jeanette föddes i Alingsås men familjen flyttade till Malmö när hon var 4 år. Med kortare avbrott i Härnösand och Vollsjö så har… Läs mer »

Carola Embretsen

Carola Embretsen har sedan tonåren haft psykiska besvär, och insjuknade i en djup mångårig depression som 26-åring och utvecklade parallellt även tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom och social fobi. Genom sina erfarenheter har Carola lärt sig att hitta metoder och förhållningsätt för att leva ett fungerande och meningsfullt liv idag.  Carola berättar i sin föreläsning om hur… Läs mer »

Mona Noreklint

Med humor och självdistans föreläser Mona Noreklint om erfarenheten av att vara i psykos eller psykosliknande tillstånd. Hon delar med sig av de verktyg hon använt för att ta sig ur de ångesttillstånd som följt med psykoserna. I samband med sin skilsmässa hamnade Mona i psykotiskt tillstånd. Detta vid 47 års ålder – mitt i… Läs mer »

Henrik Söder

Henrik Söder berättar väldigt öppet och levande om sin resa genom vanföreställningar, paranoia, rösthörande, tvångsvård, tvångsåtgärder, slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd, sysselsättning och färdtjänst. Men också om olika myndighetskontakter genom åren. Henriks berättelse handlar mycket om att förmedla hopp och hur han mot alla odds lyckas ta sig tillbaka och idag är fri… Läs mer »

Kvinna med kort hår och vinterjacka ser in i kameran. I bakgrunden kontorsmiljö.

Tina Essner

I Tina Essners föreläsning berättar hon om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk, med tyngdpunkten på diagnoserna PTSD, dyslexi och depression. Hon delar även med sig av erfarenheten av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Tina föreläser utifrån hur hennes diagnoser och det sociala sammanhanget hon befann mig i ledde till ett destruktivt… Läs mer »

Erik Widlund

I Erik Widlunds föreläsning så får vi följa honom när han hamnar i en oönskad livssituation. Där den psykiska ohälsan tog över och lämnade ett tomt skal av hans tidigare jag och för honom var självmord den enda lösningen. Vid hans sida kämpade hans mor dag och natt för att hålla honom vid liv.  Erik… Läs mer »