Linnéa Andersson

Linnéa Andersson föreläser om hur hon som 19-åring hamnade i en depression efter studenten. Depressionen ledde till ett kontrollbehov där hon utvecklade bulimi, en fixering vid att träna och OCD (tvångssyndrom). Efter att ha fått rätt hjälp har Linnéa varit frisk i över 15 år.  Linnéa flyttade hemifrån tidigt på grund av långt avstånd till skolan. Detta fungerade bra så länge hon… Läs mer »

Jenny Häggblom

Jenny Häggblom föreläser om sin resa från barn, via en tidig elitsatsning inom idrotten till att hon redan som 19-åring tvingades sluta med idrotten på grund av svår utbrändhet och tillhörande psykisk ohälsa. Idag lever Jenny ett liv med distans till idrotten, även om taggen i hjärtat och de krossade drömmarna ännu lever kvar i… Läs mer »

Lill Haverland

Lill Haverland föreläser på ett hoppingivande sätt om hur det är att vara barn till någon med psykisk ohälsa, sexuella övergrepp, destruktiva förhållanden, EIPS, utmattning, ätstörning och självskadebeteende. Som barn ser Lill sin mamma föras bort i tvångströja. Hon växer upp hos sina morföräldrar då hennes mamma var för sjuk för att kunna ta hand… Läs mer »

Camilla ”Charlie” Tiljander

Camilla ”Charlie” Tilljander berättar om sitt liv, sin uppväxt och sina år som pillertrillare, polis och psykpatient. Charlie bjuder in till sitt innersta och delar med sig av sin krokiga väg till den hon är idag. Charlie var den där udda särlingen som gick för sig själv. Hon återfanns ofta i skogen eller på biblioteket.… Läs mer »

En man i 30-årsålderna ler mot kameran. I bakgrunden syns hus och lite grönska.

Mansour

Som Hjärnkollambassadör föreläser Mansour om sina erfarenheter av migrationsrelaterad stress och återhämtning. Genom sin berättelse skildrar Mansour hur händelser och minnen från tiden före, under och efter den långa flykten har påverkat hans psykiska mående. Han berättar om traumatiska upplevelser under flykten från Syrien och om den stress han upplevde under sin första tid i… Läs mer »

Erik Widlund

I Erik Widlunds föreläsning så får vi följa honom när han hamnar i en oönskad livssituation. Där den psykiska ohälsan tog över och lämnade ett tomt skal av hans tidigare jag och för honom var självmord den enda lösningen. Vid hans sida kämpade hans mor dag och natt för att hålla honom vid liv.  Erik… Läs mer »

Maria Morris Nilsson

Maria Morris Nilsson är en mamma, dotter, syster, granne, kollega och vän. När Maria var 22 år fick hon diagnosen bipolär sjukdom och det har gått 30 år sedan hon insjuknade första gången i en psykos. Genom sin föreläsning vill Maria dela med sig av berättelser ur sitt liv, för att göra sin egen resa… Läs mer »

Rahebe

Som Hjärnkollambassadör berättar Rahebe om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och hur hon hanterat dessa i så väl privatlivet som karriären. Vi får lyssna till hur hennes liv förändras dramatiskt över en natt, när hon förlorar båda sina föräldrar. Rahebe föreläser om posttraumatiskt stressyndrom och depression utifrån egna erfarenheter. Bland annat skildrar hon om hur… Läs mer »

En kvinna i ljuslila tröja står vänd mot en grupp och ler.

Carin Aissa Nabseth

Talar helst om ”min resa” genom slutenvård och öppenvård (även tvångsvård), erfarenhet av mina diagnoser och vad som har lett fram till min
återhämtning.