Annsofi Ekhaga

Annsofi är 43 år, är född i Vingåker. Säger att hon kommer från Åkersberga. Hon är också en mamma, fru, arbetstagare och vän, däremot om du undrar och frågar så har Annsofi också diagnoserna ADHD och a-typisk autism. Annsofi var barn, tonåring, ung vuxen och även småbarnsmamma innan hon förstår, varför hon alltid hamnade i… Läs mer »

Janna-Li Janke

Janna-Li föreläser även om sina erfarenheter av psykiatrisk slutenvård, med fokus på Brukarstyrd Inläggning. Janna-Li är HBTQ och berättar gärna om att vara ”neuroqueer”, det vill säga kombinationen autistisk och HBTQ. Hon beskriver hur det är att leva sitt liv utanför normen och sin upplevelse av att aldrig riktigt passa in någonstans. Att leva med… Läs mer »

Helene Stenbro

Helene Stenbro är utbildare, autist, fembarnsmamma och driver kontot Autistiskt perspektiv på Facebook och Instagram.  Hon brinner för att ändra synen på autism.  Helene fick sina diagnoser, autism och ADHD, i vuxen ålder och berättar bland annat om hur utredningen gav blandade känslor och om kampen för att få utredningar för barnen. Hon ger en… Läs mer »

Isabelle Berglund

Isabelle berättar om sina diagnoser och hon vill tala om de sidor som man oftast undviker att prata om eller belysa i samhället. Hon kände aldrig igen sig i den autismdiagnos hon fick som barn. Känslan av att det var fel drev henne till att få igenom beslutet om att pröva om autismutredningen och även… Läs mer »

Rebecka

Rebecka berättar om långa inläggningar inom slutenvården med tvångsåtgärder och om hur skolan var den bästa och värsta platsen i världen samtidigt. Hon berättar om hur hennes psykiska ohälsa tog mer och mer av hennes liv men också om hur hon själv tog tillbaka det. Fram tills hon börjar gymnasiet mår Rebecka relativt bra. Men… Läs mer »

Josef Icmen

För att ingen ska drabbas av de upplevelser som han har fått erfara vill Josef med sin föreläsning öka kunskapen om autism. Hans tips om hur man bemöter människor med autism är att ta hänsyn, ha respekt och att vara medmänsklig. Kunskapen behöver ökas i samhället men för att nå fram till berörda behöver man… Läs mer »

Gunilla och Kevin Almroth

Gunilla och Kevin föreläser om Autism ur två olika perspektiv.  Kevin fick en Autismdiagnos när han var sju år och han berättar om hur det har varit och hur det är att leva med den diagnosen. Gunilla berättar hur det är att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos.  De tar med er på en… Läs mer »

Lisa Backelin

Ni kommer att få ta del av Lisas liv med diagnoserna och stunderna när livet inte längre ville levas men också till en vändpunkt som fick henne att se ljusare på framtiden. Från att känna sig ensam trots många människor ikring sig, till att känna sig som en del av något större. Från att inte… Läs mer »

Anders Nilsson

När Anders var 54 år fick han diagnoserna ADHD och Asperger fastställda och många pusselbitar föll på plats.   Efter att ha levt utefter scheman och en strukturerad vardag utifrån sin sons diagnoser rasade hans värld ihop när hans son flyttade och tog strukturen med sig.   När Anders började att läsa om diagnoserna var det… Läs mer »

Anna Karin Eriksson

Anna Karin berättar om vilken behandling som hjälpt och vilka strategier hon har idag för att må så bra som möjligt och njuta av livet som är här och nu. Nu längtar hon efter att komma ut och arbeta igen. Anna Karin växte upp utanför Stockholm som ett ängsligt barn som mådde som bäst innan… Läs mer »