Isabelle Berglund

Isabelle berättar om sina diagnoser och hon vill tala om de sidor som man oftast undviker att prata om eller belysa i samhället. Hon kände aldrig igen sig i den autismdiagnos hon fick som barn. Känslan av att det var fel drev henne till att få igenom beslutet om att pröva om autismutredningen och även… Läs mer »

Rebecka

Rebecka berättar om långa inläggningar inom slutenvården med tvångsåtgärder och om hur skolan var den bästa och värsta platsen i världen samtidigt. Hon berättar om hur hennes psykiska ohälsa tog mer och mer av hennes liv men också om hur hon själv tog tillbaka det. Fram tills hon börjar gymnasiet mår Rebecka relativt bra. Men… Läs mer »

Josef Icmen

För att ingen ska drabbas av de upplevelser som han har fått erfara vill Josef med sin föreläsning öka kunskapen om autism. Hans tips om hur man bemöter människor med autism är att ta hänsyn, ha respekt och att vara medmänsklig. Kunskapen behöver ökas i samhället men för att nå fram till berörda behöver man… Läs mer »

Angelica Larsson

Angelica berättar om hur hennes liv har sett ut fram till idag och vilka vändpunkter som varit viktiga för att få en bra samvaro. Hon tar oss med på en resa där hon berättar hur svårt det kan vara att växa upp och gå i skolan där höga krav, skönhetsideal och känslan av att vara… Läs mer »

Gunilla och Kevin Almroth

Gunilla och Kevin föreläser om Autism ur två olika perspektiv.  Kevin fick en Autismdiagnos när han var sju år och han berättar om hur det har varit och hur det är att leva med den diagnosen. Gunilla berättar hur det är att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos.  De tar med er på en… Läs mer »

Ingela Lindkvist

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen? Ingela kommer ta med dig som lyssnare på resan genom den tid som kantats av psykisk ohälsa. Resan som invaderades av bl.a. kraftig ångest och väldigt många, långa depressioner. Vi kan också få höra om ”stämplar i pannan” samt andra erfarenheter från livets baksida som med tiden blev… Läs mer »

Anders Nilsson

När Anders var 54 år fick han diagnoserna ADHD och Asperger fastställda och många pusselbitar föll på plats.   Efter att ha levt utefter scheman och en strukturerad vardag utifrån sin sons diagnoser rasade hans värld ihop när hans son flyttade och tog strukturen med sig.   När Anders började att läsa om diagnoserna var det… Läs mer »

Sanna Sandahl & Leia

Sanna berättar om att hon alltid varit annorlunda genom hela uppväxten och att sent i livet få sin diagnos (ADHD och Asperger) Hur hon ställs inför olika situationer i vardagen där hon ofta frågar sig; – vad är normalt att orka? – vad är normalt att hinna? – hur är normalt att vara/säga? Vad är… Läs mer »

Pepe

Pepe har levt med odiagnostiserad ADHD under större delen av sitt liv och vill nu inspirera andra, samt tala om vikten av att ta ansvar för sitt liv och mående. Han delar med sig av lösningsfokuserade strategier och tydliga förklaringsmodeller, vilka kan vara till nytta för dig som har en ADHD-diagnostiserad i din närhet, barn,… Läs mer »

Jenny Wetterling

Jenny kommer från Malmö och har vuxit upp i en på alla sätt trygg och kärleksfull familj. Detta är dock inte alltid en garanti gör god psykisk hälsa. Efter en mängd olika stressorer, utmaningar i att hantera den känslostorm som vägen till vuxenblivande innebär och höga krav på sig själv insjuknade Jenny i en ätstörning… Läs mer »