Elena Orrlöv

Att livet inte går ut på att alltid vara bäst och klara sig själv fick Elena lära sig den hårda vägen. Hon föreläser om de stora krav och inre stress som gav henne ångest första gången i mitten på tonåren. En ångest hon inte kunde hantera utan blev självdestruktiv och ledde till en ätstörning och… Läs mer »

Stefan Gustafsson

Du slungas rakt in i ångestens vacuum, där livet inte kan levas fullt ut men landar till sist i ett lugn som vuxit sig starkare genom förändring. Stefan är en öppenhjärtig man som inte räds att prata om det som kan vara svårt och om kraften i sig själv till förändring. En inblick i upplevelsen… Läs mer »

Ann Wirsén Meurling

Ann Wirsén Meurling berättar om sin uppväxt som ”duktig flicka” där hon ändå alltid känt sig annorlunda, och aldrig jämngammal med sig själv. Mycket begåvad, men slarvig och lat, var ett vanligt omdöme under skoltiden. En lyckad akademisk karriär med två doktorsavhandlingar och ett framgångsrikt yrkesliv slutade i en utmattningsdepression 2013, och det var inte… Läs mer »

Veronica Pålsson

Veronica föreläser om sina erfarenheter av att drabbas av en förlossningspsykos och om hur hon senare diagnostiserades med bipolär sjukdom typ 1.