Det finns fördomar om psykisk ohälsa som kan utestänga människor från arbetslivet och social gemenskap. Våra fördomar påverkar vad vi gör, vad vi säger och hur vi ser på andra. Hjärnkoll vill skapa medvetenhet om vilka fördomar som finns. Då kan vi förändra negativa attityder och minska diskrimineringen. Därför kommer vi under 2022 att ha en kampanj i våra digitala kanaler där vi uppmärksammar psykisk ohälsa på olika sätt.

Kampanjen går under namnet ”Det handlar om hela mig” som ska visa människan bakom den psykiska ohälsan. Psykisk ohälsa är inte något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheter tas tillvara, både mänskligt och ekonomiskt. Kampanjen visar på möjligheter, goda exempel och vill inge hopp för personer som påverkas av psykisk ohälsa.

Kampanjen kommer att ske digitalt på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala kanaler.

Målgruppen för vår kampanj är:

  • Människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig
  • Personal inom vården (hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård, socialtjänst)
  • Personer inom blåljusyrket (polisen, brandkåren)
  • Personer som arbetar med barn och unga (skola, BUP, socialtjänst)
  • Chefer, kollegor, fackligt förtroendevalda
  • Beslutsfattare inom riksdag och regering, kommuner och region
  • Allmänheten

Hashtagen #helamig har tagits fram specifikt för årets kampanj och uppmanas att användas för alla som vill delta!