Den 3 februari bjöd Folkhälsomyndigheten in till ett frukostseminarium där de presenterade befolkningsundersökningen ”Synen på psykisk ohälsa och suicid”, om kunskaper och attityder kring psykisk ohälsa och suicid.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i mars 2021 och besvarades av drygt 10 000 personer i åldrarna 18–84 år.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns negativa föreställningar och förväntningar i befolkningen om psykisk ohälsa. Föreställningar om negativa konsekvenser vid psykisk ohälsa och att man själv bär skuld för sitt tillstånd, kan påverka i vilken grad man känner att man kan berätta för andra om sin psykiska ohälsa och vid behov söka stöd och behandling. Att förändra dessa föreställningar är en viktig del i det fortsatta arbetet för att minska stigmatiseringen vid psykisk ohälsa och suicid.

Susanne Tell, regional samordnare i Hjärnkoll Västmanland och Hjärnkollambassadör, var en av de inbjudna talarna. Hon beskrev att det är glädjande att en så tydlig majoritet beskriver att suicid går att förebygga, vilket ger en bra grund att jobba med suicidprevention i befolkningen.

Susanne efterfrågade också fler sammanhang där vi kan prata om psykisk ohälsa:

– Jag efterfrågar fler naturliga sammanhang där frågor om vårt psykisk mående kommer upp, men även att vi ger utrymme till ännu fler nyanser när vi pratar om psykiskt mående. Här önskar jag att fler röster får höras, för speglingseffekten är så viktig för att få fler att prata, och att söka vård. Där finns verkligen en plats för organisationer som Hjärnkoll att bidra.

Conny Allaskog, ordförande för Riksförbundet Hjärnkoll, kommenterar också befolkningsundersökningen:

– Våra erfarenheter överensstämmer med slutsatsen som beskrivs i undersökningen om att det finns negativa föreställningar och förväntningar i befolkningen om psykisk ohälsa. De negativa föreställningar kan få konsekvenser för enskilda som inte vågar berätta om den egna erfarenheten av psykisk ohälsa, eller söka stöd. Det kan också påverka möjligheten att få arbete och andra delar i det som är så viktigt för att få livet som helhet att fungera. Att motverka dessa negativa bilder av psykisk ohälsa är avgörande för att ge lika förutsättningar för såväl den som lever med psykisk ohälsa som för den som inte gör det.

Du kan läsa hela rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida.