Riksförbundet Hjärnkolls kansli är beläget i Stockholm och har en samordnande funktion i relation till de femton regionala Hjärnkollföreningarna som finns runt om i landet. Det innebär att vi anordnar nätverksträffar och utbildningar, tar fram utbildnings- och marknadsföringsmaterial samt deltar i nationella sammanhang inom området psykisk ohälsa.

Riksförbundet Hjärnkoll söker en projektledare till Seniorverksamheten som kan leda, driva och genomföra aktiviteter inom projektets ramar. Det huvudsakliga målet är att öka kunskapen, öppenheten och bryta stigma kring psykisk ohälsa hos äldre vilket görs genom utbildning av fler seniora ambassadörer, hålla i samtalsgrupper samt utbilda samtalsledare.

I Hjärnkolls seniorverksamhet är syftet att öka kunskap och öppenhet vad gäller psykisk ohälsa bland äldre samt att verka suicidpreventivt för gruppen, personer över 60 år. Vi utvecklar nya koncept, utbildar seniora ambassadörer, samverkar med de regionala föreningarna i marknadsförings satsningar och deltar vid konferenser, seminarier, mässor och håller samtalsgrupper.

Du kommer bland annat att arbeta med

 • samverkan med myndigheter, organisationer, civilsamhällets aktörer och övrig personal på Riksförbundet Hjärnkolls kansli,
 • projektleda, driva, genomföra och följa upp aktiviteter enligt projektplanen,
 • utforma och samordna utbildningsinsatser,
 • genomföra utbildningar och modererar föreläsningar,
 • ansvarig för projektets budget och uppföljning,
 • ta fram informations- och utbildningsmaterial,
 • genomföra möten och konferenser.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

 • Erfarenhet av tidigare projektledarroll inom civilsamhället.
 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Erfarenhet av och goda rekommendationer inom projektledning, samordning samt budgetuppföljning.
 • Erfarenhet av att arbetat med målgruppen äldre.
 • Kommunikativ och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
 • Intresse för samhällsfrågor och särskilt antistigma-arbete.
 • Kunskaper i Officepaketet och en van dataanvändare.
 • Vara drivande, kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
 • Kunnig inom kommunikation och marknadsföring för spridning i sociala medier.
 • Erfarenhet av att utbilda och föreläsa.

Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Anställningsform: Projektanställning på ett år med möjlighet till förlängning, under förutsättning att medel beviljas från Folkhälsomyndigheten.

Tjänstens omfattning: Deltid med möjlighet till heltid.

Önskat tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse, gärna med start i början av februari 2022.

Placeringsort: Arbetet är förlagt till Riksförbundet Hjärnkolls kansli, The Park Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm. Kan kombineras med distansarbete.

Övrigt: Resor förekommer i tjänsten.

Ansökan

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev, skicka ansökan till rekrytering@hjarnkoll.se med rubriken Ansökan projektledare Seniorverksamheten.

Sista ansökningsdag: 12 december 2021 (urval sker efter ansökningsdagens utgång)

Upplysning om tjänsten lämnas av Verksamhetschef Maria Sundström, 076-724 92 52, maria.sundstrom@nsph.se

Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Lönesättningen är individuell och lönenivå är anpassad efter den ideella sektorn.

Om Riksförbundet Hjärnkoll

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i arbetet är våra 300 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Runtom i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.

Mer information om Riksförbundet Hjärnkoll.

Bakom Riksförbundet (H)järnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet (H)järnkolls styrelse.

Mer information om NSPH.