Hej Conny, vem är du?
Jag är en 40-årig skåning som bor i Stockholm med min fru och vår 6-åriga son. Jag har erfarenhet av psykisk ohälsa, både egen och som anhörig, vilket fick mig att för tio år sedan börja engagera mig i brukarrörelsen.

Vad har du gjort tidigare som du ser att du kan ha nytta av som ordförande för Riksförbundet Hjärnkoll?
Jag har erfarenhet från ordförandeskap i SHEDO som är en av NSPHs 13 medlemsförbund och har varit ledamot i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse. Jag har också varit projektledare för flera projekt inom området, ex ett attitydförändrande projekt kring självskadebeteende och ätstörningar som drevs av föreningen SHEDO. Jag har också arbetat fram återhämtningsguider som kan användas av den som drabbats av psykisk ohälsa och hens anhöriga. Innan mitt engagemang i brukarrörelsen startade arbetade jag som chef inom LSS med personal- och budgetansvar och jag är utbildad socionom. Mina erfarenheter från såväl att leda en organisation som att arbeta utvecklingsinriktat och i projektform tror jag kan vara till nytta för rollen som ordförande.

Finns det något i arbetet med att skapa attitydförändring kring psykisk ohälsa som du brinner lite extra för?
Jag är övertygad om att något händer i mötet med en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som delar med sig av sina erfarenheter. Just i det mötet kan vi minska fördomar och stigma och spela en viktig roll.

Vad hoppas du kunna bidra med, påverka eller förändra under din tid som ordförande för Riksförbundet Hjärnkoll?
Jag hoppas på att kunna fortsätta bygga upp och utveckla organisationen. Jag hoppas också att Riksförbundet Hjärnkoll framöver ska närma sig NSPH ännu mer. Något som kommer kunna gynna båda organisationerna och som också är naturligt då NSPH var en av initiativtagarna till Hjärnkoll.