Hur kom det sig att du sökte jobbet som verksamhetschef på Hjärnkoll och NSPH?

– Jag började arbeta på NSPH 2018 som utvecklingsledare i projektet ”Växa och Må bra”. När det uppdraget var klart hade jag redan börjat som verksamhetschef på Hjärnkoll och det föll sig naturligt att också ansvara för det organisatoriska arbetet inom NSPH. Organisationerna har mycket gemensamt och delar av arbetet görs gemensamt.

Vad är du mest stolt över under din tid på Hjärnkoll och NSPH?

– Jag har en bakgrund som verksamhetsutvecklare, så det jag främst har fokuserat på är att skapa tydliga processer och rutiner. Jag har också bidragit till att skapa förutsättningar för lärande mellan medarbetare och förtroendevalda, som är en viktig del för utvecklingen av en ideell verksamhet. Både Hjärnkoll och NSPH är relativt ”unga” organisationer och det innebär att arbetssätt och rutiner succesivt måste få växa fram, utifrån hur behoven ser ut i samhället och inom organisationen. Mycket av det som Hjärnkoll och NSPH ska bidra till inom området psykisk hälsa är under utveckling och det gör att vi har behövt utvärdera och utveckla verksamheten kontinuerligt.

Berätta om en händelse under din tid som verksamhetschef som du kommer bära med dig.

– Det är svårt att plocka ut en enskild händelse, men det som främst har påverkat mig är alla berättelser och möten med människor som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag har sett hur Hjärnkoll och NSPHs arbete konkret har bidragit till att människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har fått en starkare röst och blivit en självklar del i utvecklingen av vård och omsorg. Jag har slagits av att det är ganska små medel som behövs, för att den egna erfarenheten av psykisk ohälsa ska ses som en tillgång. Vi har kommit en bit på vägen, men det är långt kvar.

Vad kommer du sakna mest från din tid som verksamhetschef?

– Alla fina medarbetare och människor i brukarrörelsen, så klart! Jag har lärt mig så mycket av alla och kommer helt säkert få användning av det i mina nya uppdrag.

Vad ska du jobba med härnäst?

– Jag ska jobba som verksamhetsutvecklare på Kvinnokliniken på Södersjukhuset. Jag är utbildad barnmorska och har mina rötter i kvinnosjukvården. På Kvinnokliniken kommer jag att ansvara för kvalitetsarbetet inom förlossning och BB och driva olika typer av utvecklingsarbete. Jag ser fram emot det och vet att mina år på NSPH och Hjärnkoll kommer att bidra till att jag alltid har med mig ett patient- och anhörigperspektiv.

Vi på Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH vill tacka dig Maria för dessa år som chef och den insats du har gjort rörande arbetet med brukarrörelsen och anti-stigmaarbetet kring psykisk ohälsa i Sverige.

Vi önskar dig ett stort lycka till!