Därför kan nu alla som vill istället ta del av vår föreläsningsserienEnsamhetens pris? – om äldre män och suicid” på ett digitalt vis. I föreläsningsserien får vi möta experter inom området äldres psykiska (o)hälsa och suicid. Vi får också möta två egenerfarna män som delar med sig av tankar kring temat.

Gösta Bucht

Gösta Bucht är professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet och arbetar fortfarande som föreläsare och är sakkunnig i vård och omsorg för SPF Seniorerna.  

Under hela min tid som lärare och läkare har jag haft ett stort engagemang för äldre med psykisk ohälsa. Vad jag vill förmedla är att psykisk ohälsa är vanligt hos äldre men att den varken är ett stigma eller ett naturligt åldrande. Med kunskap och erfarenhet går psykisk ohälsa att förebygga och behandla lika framgångsrikt i alla åldrar.” 

Margda Waern

Margda Waern är överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i suicidologi vid Göteborgs universitet.  

”Tillsammans med mitt multidisciplinära forskarteam studerar jag suicid, suicidförsök, och suicidtankar hos äldre. Det är slående att äldre män har höga suicidtal i Sverige och i många länder runt om i världen. Jag vill förmedla att äldresuicid går att förebygga. Men vi måste våga ställa frågor, och vi måste lyssna på den äldre personens berättelse. Att veta vad det är som gör livet tufft att leva är ett första steg mot förändring.”

Marc Nöller

Marc Nöller jobbar som volontär på Minds självmordslinje. 

”Det att bli sedd och lyssnad på kan betyda skillnad mellan liv och död eller åtminstone kan det förmedla ett litet ljus i en känsla av total hopplöshet.  Jag vill att du som är äldre och känner dig värdelös skall veta att du inte är ensam. Var i livet du än befinner dig finns det upplevelser och förändringar som kan göra skillnad.”

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg är kliniskt aktiv psykiater, forskare och författare med inriktning på suicidprevention och stöd efter suicid.

Hon anlitas flitigt över hela landet som föreläsare och hennes böcker om suicidprevention har fått stor spridning. Tillsammans med frivilligorganisationer och andra verkar Ullakarin för att sprida kunskap om psykisk sjukdom, suicid och betydelsen av goda möten, både i och utanför vård och omsorg.  

En av hennes grundteser är att varje människa är expert på sitt eget liv och att möten inom vården som handlar om att förhindra självmord måste utformas som ett samarbete utifrån den enskilda individens unika kompetens. Ullakarin pratar om mötet med den som inte orkar leva med särskilt fokus på äldre män.  

Bengt Sprowede

Bengt Sprowede är Härnkollsambassadör och Medarbetare med Brukarerfarenhet (MBE) inom psykiatrisk heldygnsvård/öppen vård, Norra Stockholms Psykiatri.

Det finns en bild att människor inte ska må dåligt i själen och många män, speciellt män över 60 år, har inte orden för att uttrycka när man mår dåligt eller är deprimerad. Att må dåligt är ofta förenat med en känsla av skam. Det kan leda till svårare tillstånd, samt aktiva självmordstankar. Men det finns hopp om förändring, när någon lyssnar eller hjälper en att hitta orden.”