NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med anhörigstöd.

OBS: Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats. Detta kostar inget. 

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Information om anmälan:

  • Datum: 13 november, 2020 09:15 – 15:50
  • Lokal: Scandic Alvik

Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person. Om du måste avstå från att delta på grund av Coronasymptom så får du avboka din plats kostnadsfritt.  Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida.

Anmäl dig här
Anmälan för att följa inspirationsdagen digitalt

Evenemanget på Facebook

PROGRAM:

08.45 – 09.30      Registrering och kaffe

09.30 – 09.40     Välkomnande och introduktion
                           Anki Sandberg, ordförande, NSPH

09.40 – 10.10      Inledningsanförande
                            Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s) och talesperson i jämställdhetsfrågor

10.10 – 10.40     Hjärnkollsambassadör egen erfarenhet
                           Malin Emanuelsdotter, Riksförbundet Hjärnkoll

10.40 – 10.50      Bensträckare

10.50 – 11.20       Anhörigas möte med den psykiatriska vården
                             Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare, Nka

11.20 – 12.00      Anhöriga – de omöjliga?
                           Åsa Moberg, författare och debattör

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 13.40      Vi kan och vill förbättra – exempel Gävle
                            Maria Berglin och Sofi Hult, anhörigkonsulenter i Gävle

13.40 – 14.10      Att äntligen bli sedd och lyssnad på
                            Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare anhörigstöd, Riksförbundet Attention

14.10 – 14.30      Nationell anhörigstrategi
                            Karin Gavelin, Socialstyrelsen

14.30 – 15.00      Kaffe och möjlighet till nätverkande

15.00 – 15.40      Panelsamtal – hur går vi vidare?
                            Anki Sandberg, NSPH, samtalsledare, Ingrid Lindholm, Nka, Zophia Mellgren, SKR och Fredrik Sjöberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

15.45                   Avslutning

 

Information rörande Covid-19:
Konferensen kommer att genomföras med i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Vår ambition är att dessutom så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer i riskgrupp som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen.