Klicka här för att se webbsändningen

Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg!

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande bör utvecklas.

Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt berörda politiker, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa. Dessutom till aktiva inom Hjärnkoll och NSPH:s medlemsorganisationer och regionala nätverk.

Information om anmälan:

  • Datum: 9 oktober, 2020 09:00 – 15:30
  • Lokal: 7A Posthuset
Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person. Om du måste avstå från att delta på grund av Coronasymptom så får du avboka din plats kostnadsfritt. Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida.
Sista anmälningsdatum till konferensen är 28 september.  

Anmäl dig här för att delta i konferensen
Anmälan för att följa evenemanget digitalt 

Evenemanget på Facebook


Program:
Programmet som PDF

08.45 – 09.20     Registrering

09.20 – 09.30     Välkommen

09:30 – 10:10      Hållbart samhälle – hållbar hälsa
Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030

10.10 – 10.30       Fika

10.30 – 11.20       Forskningens roll för hållbar brukarmedverkan
Urban Markström, professor Umeå universitet Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH

11.30 – 12.30       Lunch

12.30 – 12.45       Kulturinslag
Anton Lindvall, ambassadör för Hjärnkoll Ung

12.45 – 13.30       Alla måste med, men hur?
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKR

13.30  – 14.30     Brukarrörelsens metoder och verktyg – lärande exempel
Filippa Gagnér Jenneteg, NSPHiG samt Christer Johansson, Enhetschef Psykosmottagningen Uddevalla, Region Västra Götaland
Conny Allaskog och Michelle Nilsson, NSPH Skåne samt Katarina Andersen, inflytandestrateg, Region Skåne

14.30 – 14.50     Fika

14.50 – 15.25     Tillsammans för psykisk hälsa nu och i framtiden – panelsamtal
Anki Sandberg, Christer Johansson och Ing-Marie Wieselgren debatterar med Acko Ankarberg Johansson (kd) och Dag Larsson (s) från socialutskottet

15.25 – 15.30     Avslutning

 

Information rörande Covid-19

Konferensen kommer att genomföras med i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Den kommer även webbsändas, och kan följas via länk för personer som är i riskgrupp eller som av annan anledning inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen. Digitalt deltagande kostar ingenting, men däremot vill vi att digitala deltagare anmäler sig. Anmälan för att följa evenemanget digitalt