Uppdatering 30 mars 2020

Vi på Hjärnkoll följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Den 27 mars gick de ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter:

”Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ytterligare ska begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, från 500 till 50.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/

När det gäller våra egna möten och arrangemang (med färre än 50 deltagare) gäller i nuläget följande:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand.
  • Håll avstånd på minst en meter mellan deltagarna.

Av dessa anledningar rekommenderar vi alla att avstå ifrån handskakningar samt andra fysiska hälsningar och att helt avstå ifrån att delta på möten vid minsta symtom på luftvägsinfektion. Vi kommer i största möjliga mån erbjuda deltagare att delta på möten och evenemang på distans via videolänk.

Vi kommer fortlöpande att hålla oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på https://www.folkhalsomyndigheten.se

Uppdatering 12 mars 2020

Den 11 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter:

”Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället är det nu läge att, som en tillfällig åtgärd, inte få hålla allmänna sammankomster med mer än 500 personer i Sverige. Det skriver Folkhälsomyndigheten i den hemställan som skickades till regeringen idag, den 11 mars.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-allmanna-sammankomster-med-fler-an-500-personer/

När det gäller våra egna arrangemang (med färre en 500 deltagare) gäller i nuläget följande:

Inför våra möten och besök på vår arbetsplats så vill vi uppmärksamma er på att Folkhälsomyndigheten uppmanar att:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand.

Av dessa anledningar rekommenderar vi alla att avstå ifrån handskakningar samt andra fysiska hälsningar och att helt avstå ifrån att delta på möten vid minsta symtom på luftvägsinfektion. Vi kommer i största möjliga mån erbjuda deltagare att delta på möten och evenemang på distans via videolänk.

Vi kommer fortlöpande att hålla oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på https://www.folkhalsomyndigheten.se

Om rekommendationerna skulle ändras så vidtar vi de åtgärder som behövs kring vår verksamhet och de möten/evenemang som vi genomför, och kommer kommunicera detta snarats möjligt.

Disclaimer kring vårt åtagande i NPF-forum och andra externa evenemang:

”Evenemanget/mötet kommer genomföras i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vid den aktuella tidpunkten med avseende på utbrottet av covid-19. Vi följer utvecklingen löpande och återkommer med information när nya besked ges om hur det ska arrangeras.”