Teckning av kvinna som vandrar bland grönska. Hon bär en ryggsäck.

Det borde vara lika naturligt att berätta att man mår dåligt psykiskt som att berätta att man har problem med en smärtande höft. Ändå är det inte så. Bristande kunskaper, fördomar och negativa attityder gör att vi många gånger är tysta och håller våra känslor, tankar och erfarenheter för oss själva.

I dag finns det mer kunskap i skola, vård och samhälle än det fanns när dagens äldre generation var ung. Många äldre har fått utstå dåligt bemötande från flera håll och bär på en skam på grund av sin ohälsa. Det gör det ännu svårare att prata.

Studiecirkeln ”Så blev mitt liv” vänder sig till dig som är senior och som har levt ett liv med psykisk ohälsa och har ett behov av att lägga livet till rätta och samtala om existentiella frågor med andra med liknande erfarenheter. Du som vill delta i studiecirkeln måste må så pass bra så att du orkar intressera dig för andra och lyssna på deras berättelser.

Den som leder samtalsgrupperna bör ha personlig mognad och erfarenhet av att leda livsfrågesamtal där också svåra och tunga ämnen tas upp.

För att komma igång med en studiecirkel, ta kontakt med ett studieförbund. Du kan också ta kontakt med din närmaste Hjärnkoll-förening.

Ladda ned “Så blev mitt liv” (PDF).

Studiecirkelmaterialet finns även att beställa i vår webbutik. 

Illustration: Linnea Teljas Puranen.