Abdinassirs berättelse

Hjärnkolls ambassadörer föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa både för personal och för andra som mår dåligt. Flera har erfarenhet både av invandring och av att söka vård. Här delar en av ambassadörerna med sig av sin berättelse. Abdinassir Abdinassir växte upp i Somalia och flyttade i tonåren till Kenya. Han kom till Sverige… Läs mer »

Raghads berättelse

Raghad Raghad hade en stökig uppväxt i Mosuol, i hemlandet Irak. Under hela barn- och ungdomen kämpade hon för att passa in och leva upp till omgivningens förväntningar. Hon blev hånad av familjens släkt och vänner, hade svårigheter i skolan och hamnade lätt i bråk med killkompisarna på gatan. Mellan åren 2003–2011 var det krig… Läs mer »

Benjamins berättelse

Benjamin Benjamin är tamil från Sri Lanka. När inbördeskriget började 1983 gick han fortfarande i skolan. Det hade varit relativt lugnt fram tills att en av Benjamins klasskamrater mördades. I och med att Benjamin haft visst samröre med samma politiska grupp som klasskamraten blev föräldrarna oroliga och sa åt honom att fly. 20 år gammal… Läs mer »

“Ambassadörer skapar en djupare förståelse”

Amanda Hultquist, arbetsterapeut på Praktikertjänst Psykiatri i Rinkeby, har vid ett flertal tillfällen bokat föreläsningar med Hjärnkollambassadörer både för patienter och personal. Hon menar att ambassadörernas berättelser bidrar till att ge patienterna hopp om att det går att må bättre och hjälper dem att förstå sin egen psykiska ohälsa. – Berättelserna skapar tillit och motiverar… Läs mer »

Bryt tystnaden på arbetsplatsen kring psykisk ohälsa

Fem av tio chefer har varit deprimerade någon gång under de fem föregående åren. Tre av fyra har haft sömnstörningar och över hälften har upplevt ohanterlig stress. Värst är för dem som upplever att de inte har tillräckligt mandat. De dystra siffrorna framkommer i en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av ledarskapstidskriften Chef. De… Läs mer »

En röd bok med en svag illustration av ett ansikte.

Vändpunkter

“Du ligger i sängen i en imaginär ångestvagga. Vid minsta rörelse utanför vaggan hugger ångesten dig, utöver det jävliga som redan är. Du äter inte, tvättar dig inte, betalar inga räkningar, klarar inte av ljus, får panik av minsta ljud. Du kan inte komma upp ur sängen, behöver gå på toaletten, håller dig i det… Läs mer »

Att falla mellan stolarna

Att falla mellan stolarna – Hur förbättrar vi situationen för personer med psykisk ohälsa? 6 februari kl. 17.30 – 20.00, Stockholm 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Psykiatrifonden, Icakuriren, WeMind och Hjärnkoll bjuder in dig till ett seminarium om missbruk och psykisk ohälsa. Nyligen följde Uppdrag Granskning och SVT Nyheter den unga kvinnan Sanne under tre års… Läs mer »

“Se anhöriga som resurser!”

Kerstin Fjärrfors från Örebro är en av Hjärnkolls ambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Hon är anhörig till ett barn med psykisk ohälsa, och brinner för att vården ska bli bättre på att dra nytta av anhöriga för att få bättre resultat. Kerstins äldsta dotter (hon har fyra barn), lever med bipolär… Läs mer »

Så blev mitt liv

Det borde vara lika naturligt att berätta att man mår dåligt psykiskt som att berätta att man har problem med en smärtande höft. Ändå är det inte så. Bristande kunskaper, fördomar och negativa attityder gör att vi många gånger är tysta och håller våra känslor, tankar och erfarenheter för oss själva. I dag finns det… Läs mer »

“Vändpunkter” lanserades på bokmässan

– Människor är så mycket mer än sin psykiska ohälsa. Så inledde Ingrid Sjökvist, redaktör till antologin, seminariet på Bokmässan som bland annat handlade om hur berättelser om psykisk ohälsa kan förändra attityder i samhället. – Jag levde både med psykisk ohälsa och missbruk vilket är vanligt. Men det var ingen som förstod det inom… Läs mer »