Det handlar om hela mig

Det finns fördomar om psykisk ohälsa som kan utestänga människor från arbetslivet och social gemenskap. Våra fördomar påverkar vad vi gör, vad vi säger och hur vi ser på andra. Hjärnkoll vill skapa medvetenhet om vilka fördomar som finns. Då kan vi förändra negativa attityder och minska diskrimineringen. Därför kommer vi under 2022 att ha… Läs mer »

Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning

Den 3 februari bjöd Folkhälsomyndigheten in till ett frukostseminarium där de presenterade befolkningsundersökningen ”Synen på psykisk ohälsa och suicid”, om kunskaper och attityder kring psykisk ohälsa och suicid. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i mars 2021 och besvarades av drygt 10 000 personer i åldrarna 18–84 år. Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns negativa föreställningar… Läs mer »

Hej Mini Gullberg – ny kommunikatör för Riksförbundet Hjärnkolls suicidpreventiva projekt Vi pratar om livet – män 70+

Hej Mini, vem är du? Hej, jag är en ickebinär musiker, föreningsnörd och växtentusiast från Norrköping, bosatt sedan 10 år söder om söder i Stockholm med min queera storfamilj. Uppskattar en riktigt god fika, att fota tjusiga landskap och stunderna då jag helt fastnar i en riktigt bra bok. Vad lockade dig med Hjärnkoll? Som… Läs mer »

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Hjärnkoll! Vi hoppas att du har haft ett bra år, och att du får möjlighet till återhämtning under jul och nyår. Rikskansliet i Stockholm har stängt 24 december till 9 januari. Vi öppnar upp för ett nytt år den 10 januari. På bilden syns delar av… Läs mer »

Årskrönika 2021 – Ett förändringens år

När jag sätter mig för att sammanfatta detta händelserika år har jag precis nåtts av den positiva nyheten att Arvsfonden beviljat Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) medel för att skapa ett projekt kring anhöriga och samsjuklighet. Tidigare samlades företrädare för regionala nätverk inom Riksförbundet Hjärnkoll för att föra dialog om hur arbetet med att… Läs mer »

Samtalsgrupper för äldre män

Att få prata om hur man har det, hur det varit och hur det kan bli är viktigt, inte minst när man kommit upp i ålder. Att gemensamt och fritt dela sina erfarenheter med andra påverkar på ett mycket positivt sätt hälsan och måendet. Du bidrar med din berättelse, hur du tänker och känner, och… Läs mer »

Giving Tuesday

Idag är det Giving Tuesday och Riksförbundet Hjärnkoll vill rikta ett stort tack till alla engagerade inom vår organisation: Utan er hade vårt arbete för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa inte varit möjlig!   Giving Tuesday är givandets egen dag då organisationer, företag och privatpersoner världen över sätter engagemang och generositet i centrum. Många organisationer… Läs mer »

Intervju med Marie Milling

Hej Marie, berätta vem du är och om din arbetsbakgrund inom psykisk ohälsa och seniorer.  –Jag jobbar som projektledare på Riksförbundet Hjärnkoll, för projektet Vi pratar om livet – män 70+. Tidigare ansvarade jag för seniorverksamheten på Riksförbundet Hjärnkoll. Jag har en bakgrund som beteendevetare med fokus på vuxenlärande.  Varför lockades du till att arbeta som… Läs mer »