”Det tar lika lång tid för dig att bli frisk som det har tagit att pressa dig själv sjuk”

De orden gjorde mig både ledsen, rädd men samtidigt gav det mig hopp och en acceptans  – en acceptans för att det måste få ta sin tid. Jag var runt 25 år när jag blev ”utbränd” första gången – idag är jag på väg tillbaka till ett mer hälsosamt liv från en längre tids utmattning.

Utbrändhet och utmattning kan te sig på många olika sätt för olika människor. För mig var de kognitiva problemen väldigt svåra att förstå, mycket svårare än ångesten och de fysiska besvären. Hur kunde jag, som alltid hade många bollar i luften och som arbetade som kursledare och föredragshållare, bli oförmögen att hålla ett vanligt samtal, läsa eller skriva en text eller bara helt enkelt fungera.

Jag föreläser om min egen resa och hoppas sprida kunskap, bryta stigman, lindra skammen och skulden och förmedla en känsla av hur det är att leva med egen psykisk ohälsa men även som anhörig till närstående med psykisk ohälsa.

Några egna erfarenheter:

  • Utbrändhet
  • Utmattningssyndrom
  • Depression
  • Ångest
  • Högkänslighet (HSP)
  • Två genomgångna stressrehabiliteringsperioder (MMR multimodal rehabilitering) genom vårdval Stockholm för utmattningssyndrom

Några erfarenheter som anhörig: Självskadebeteende, depression, panikångest, bipolär sjukdom

Övriga erfarenheter, egna och som anhörig: Kontakt med bland annat psykiatri/psykoterapi, skolhälsovård, BUP, privat psykiatri, stressrehabilitering, försäkringskassa, arbetsrehabilitering, arbetsförmedling, medicinsk yoga