”Det tar lika lång tid för dig att bli frisk som det har tagit att pressa dig själv sjuk”. När Victoria fick höra de orden blev hon både ledsen och rädd men samtidigt gav det henne hopp och en acceptans om att återhämtningen måste få ta sin tid.

I Victorias föreläsning berättar hon om när hon var runt 25 år när hon blev ”utbränd” första gången – idag är hon på väg tillbaka till ett mer hälsosamt liv från en längre tids utmattning.

Utbrändhet och utmattning kan te sig på många olika sätt för olika människor. För Victoria var de kognitiva problemen väldigt svåra att förstå, mycket svårare än ångesten och de fysiska besvären. Hur kunde hon, som alltid hade många bollar i luften och som arbetade som kursledare och föredragshållare, bli oförmögen att hålla ett vanligt samtal, läsa eller skriva en text eller bara helt enkelt fungera.

Victoria föreläser om min egen resa och hoppas sprida kunskap, bryta stigman, lindra skammen och skulden och förmedla en känsla av hur det är att leva med egen psykisk ohälsa men även som anhörig till närstående med självskadebeteende, depression, panikångest och bipolär sjukdom.

Victoria föreläser bland annat för psykiatri/psykoterapi, skolhälsovård, BUP, stressrehabilitering, försäkringskassa, arbetsrehabilitering och arbetsförmedling.