Under Veronica Kjörells föreläsning får vi följa hennes livshistoria. Hur hon med sina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska ohälsa lyckats skapa ett meningsfullt och bra liv.  

Veronica är född 1977 i Umeå men har bott i Östersund sedan 2005 och trivs bra i Jämtland. Hon hade redan som barn problem med psykisk ohälsa som depression, ångest och tvång. Då visste man inte om hennes neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket hon som vuxen blev diagnostiserad för.  

Ett steg på vägen att förstå sig själv bättre

Varje gång som Veronica fått en ny diagnos så har hon upplevt det som en lättnad och ett steg på vägen att förstå sig själv bättre. Som 20 åring fick hon diagnosen dyslexi och som 23 åring diagnosen DAMP. Efter en ny utredning när Veronica var 35 år byttes DAMP-diagnosen ut mot autism, ADHD och DCD (Developmental coordination disorder).  

Idag har Veronica hel sjukersättning men föreläser några gånger per år. Veronica tycker det är roligt och stimulerande att föreläsa men måste också hushålla med sin energi.  

Veronica beskriver i sin föreläsning svårigheterna att leva med sina funktionsnedsättningar. Hon lyfter också de fördelar som finns med autism och ADHD. Hon försöker se det positiva i saker för att inbringa hopp och har flera humoristiska inslag i föreläsningen. Hon berättar om sitt liv från barndomen fram till idag. Hur det var i grundskolan, gymnasiet, Komvux och på universitetet. Erfarenhet från vård och kontakten med myndigheter och den hjälp och stöd hon har fått. Om viktiga personer som gett ett bra bemötande och hjälpt henne framåt. Men också exempel på när det brustit i bemötandet och stöd och hjälp och vilka konsekvenser det fått för hennes psykiska hälsa.  

Veronica anpassar sin föreläsning till varje målgrupp och vill helst föreläsa i Östersund och Jämtland.