I sin föreläsning berättar Uno Billmark om när han arbetade inom privatindustrin, som då stod inför en omorganisation och personalneddragning, fick utmattningssyndrom i 60 års ålder. Uno delar med sig av sin erfarenhet, avslutar med hopp om framtiden och vad han hoppas sker då.

Unos yrkeskarriär inleddes som konsult och blev därefter fast anställd med inriktning på programmering. Uno var engagerad, händig och hade fingrar i många syltburkar.

Kring millennieskiftet blev Uno utmattad i en tid när medvetenheten och kunskapen om utmattning inte är densamma som idag. Han blev utmattad bortom allt förstånd innan det tog stopp. Uno var då 60 år och lyckades aldrig återkomma i arbete.

Uno ville bidra till att detta samhällsfenomen skulle få tillräcklig uppmärksamhet och var med i starten av en brukarförening, FUSiG (Föreningen för Utmattningssyndrom och Stressrelaterad ohälsa i Göteborg), och var dess ordförande de första 14 åren.

Vill ge en djupare insikt om utmattningssyndrom

Idag lever han som pensionär och med ett obrutet seglingsintresse. Han har accepterat det som hände och upplever livet positivt trots att fingrarna inte längre är lika nerkletade av sylt.

Genom FUSiG kom han i närmare kontakt med samhällets hantering av utmattningssyndrom, ett perspektiv som han tillsammans med sin egen erfarenhet tar upp i sin föreläsning. Uno hoppas att ge en djupare insikt om utmattningssyndrom genom sin föreläsning.