Kort presentation
Ulla Linses problem grundlades redan som baby. Vi får följa henne under skoltiden, ett dåligt äktenskap i Holland och hur hon hanterade sitt liv som frånskild i Sverige. Till sist fick hon diagnosen paranoid schizofreni och det påverkade henne på ett katastrofalt sätt. Hon berättar även återhämtningen, om vilka människor som hjälpte henne över ytan och om aktiviteter som verkade läkande.

Bakgrund
Ulla är uppvuxen i Malmö med två bröder och föräldrar som båda var jurister. Hennes far var advokat. Hon tillbringade 12 år i Holland där hon var gift, fick barn, arbetade och studerade. 1983 kom hon tillbaka till Sverige med sin dotter i samband med hennes skilsmässa. Hon fick jobb och lägenhet omgående men mådde dåligt. När dottern flyttade och hon blev arbetslös bröt sjukdomen ut. Hon var sjukskriven i flera år. Därefter fick hon åter jobb och återhämtade sig. Idag är hon en återställd pensionär. När hon är ensam är där ibland en viss oro men hon är ofta tillsammans med kompisar och håller på med en hel del roliga aktiviteter.

Beskrivning av den psykiska ohälsan
När Ulla har sina skov är det som om inre röster och omgivningen kommunicerar med henne. Hon uppmanas att gör kontroversiella saker som att sticka sockar och skriva brev till bekanta som absolut inte förväntar att höra från henne. Breven var direkt frånstötande och ledde till isolering. Medicin hjälper och även att hitta sitt sammanhang i tillvaron, att ha något att leva för.

Vändpunkten i livet
Den stora vändpunkten kom 2003 när Ulla fick en ny läkare och en ny medicin vars biverkningar hon kunde acceptera. Från att ha känt sig som en medpassagerare kände hon nu att hon kunde vara kapten på sin båt. Efter flera års sjukskrivning fick hon ett nytt jobb. Då tog hon aktivt ett beslut att lämna sjukdomen.

Hur ser livet ut idag?
Idag är Ulla pensionär men hon jobbar fortfarande timmar. Hon har en grupp i Basal Kroppskännedom vid föreningen Fenix i Malmö. Där är hon även med i valberedningen. Tillsammans med en grupp kvinnliga vänner spelar hon bridge och går på en del kulturella aktiviteter. Hon stickar och läser böcker. Under Hjärnkolls föreläsningar vill hon berätta om att vid rätt omhändertagande kan en patient med paranoid schizofreni komma tillbaka och leva ett normalt liv.

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?
Ulla kommer att berätta vad det innebär att växa upp med ett dåligt anknytningsmönster och hur detta lett till ett dåligt äktenskap. Hon kommer även att berätta vad det innebär att ha diagnosen paranoid schizofreni. Idag lever Ulla i stort sett ett normalt liv och hon berättar gärna om hur hon kom dit.