Tuula Pettersson föreläser om, ur ett anhörigperspektiv, att vara förälder till ett barn med neuropsykiatriska diagnoser, dyslexi och ADHD, senare även bipolaritet och utmattningsdepression. Hon har även egen erfarenhet av utmattningsdepression.

Tuula föreläser om hur förväntningarna var till att bli förälder och hur hon har tacklat sonens ADHD, skolan och myndigheterna. Hur de tillsammans har arbetat för att få vardagen att fungera. I sin föreläsning delar Tuula också med sig av  hur hon blev skadad på arbetet som ledde till utmattningsdepression och hur hon så småningom kom vidare.

Tuula berättar om exempel från hur livet kunde se ut när det var som värst men som hon och sonen idag kan skratta åt. Vilka fördomar de har mött och själva har. Även vad man bör tänka på när man har med personer med NPF-problematik att göra, olika hjälpmedel och hur man ska vara tydlig i sina möten.

Tuula föreläser även på finska.