Tjipke Stella Schmidt erbjuder en konceptföreställning vid namn ”Inte riktigt som du”. I denna får vi ta del av hennes tankar och känslor kring livet med psykisk ohälsa i en form som rör sig mellan föreläsning och teater, med inslag av sång och musik. 

Tjipke växte upp på landet i en socio-kulturell miljö som skiljde sig mycket från hennes familjs liv och värderingar och detta ledde till stort utanförskap. Begrepp som ADHD och emotionell instabilitet var okända och Tjipke hade stora krav på sig att ”sköta sig” och ”skärpa sig” och göra bra ifrån sig i skolan, samtidigt som hennes psykiska problematik blev allt större under tonåren.

Under gymnasietiden började Tjipke få tilltagande problem med depression och ångest med starka självmordstankar. Under unga vuxenåren så flyttade Tjipke runt mycket, kände sig rotlös och hade svårt att hantera sin allt mer omfattande psykiska ohälsa, då hon upplevde att ingen tog henne på allvar.

I vuxen ålder har Tjipke fått en rad diagnoser, tex ADHD, bipolär sjukdom, emotionell instabilitet och tourettes syndrom, vilka har varit till stor hjälp för självkännedom och coping-strategier.

Flytten hjälpte henne vidare

Vändpunkten kom då Tjipke fick en möjlighet att flytta till Lund 2009. I Lund finns ett klimat som passar Tjipke bättre, samt här har hon närhet till sina bröder vilka erbjuder stort stöd. Här har hon träffat människor som accepterar henne för den hon är och har även haft värdefulla vårdkontakter som erbjudit stor hjälp. Hon upplever att hon har bra redskap för att hantera tillvaron.

Idag har Tjipke varit förtidspension under ett antal år, hon har aldrig kunnat återgår till arbete, men livet känns värdefullt då hon delar det med en särbo och en katt som ger stort stöd och mycket kärlek.

Tjipke vill med sin föreställning bidra till en positiv attitydförändring till psykisk ohälsa och vill öka förståelsen för psykisk ohälsa och den problematik som den kan föra med sig. Tjipke gestaltar engagerande och inlevelsefullt ett liv med psykisk ohälsa. Hon fördjupar sig inte i fakta, utan bjuder in åskådarna till sin känslovärld på ett målande vis. Föreställningen handlar mycket om att överbrygga gapet mellan människor och om att hitta ljuspunkter i mörkret.

När Tjipke föreläser vill hon ha tillgång till ett piano, då föreställningen innehåller musik. Hon föreläser för alla grupper från ca 15 års ålder.