Sophie föreläser om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som hon har erfarenhet av både privat och i sitt jobb som lärare. Sophie fick sin ADHD-diagnos år 2017 och då föll många bitar på plats. Hon föreläser även om att återhämta sig från, inte bara en, utan flera utmattningar och hur det är att växa upp med en psykisk sjuk förälder.

När Sophie fick sin ADHD-diagnos, som 47 åring, fick hon förklaringen till varför tankarna aldrig stillades, varför hon var ”den duktiga flickan” som alltid var kreativ och påhittig. Hon fick också förklaringen till varför hon pratar så mycket och varför hon många gånger tycker att maken är lite slö och långsam.  Det förklarade mycket av ångest, hemmasittandes och självkritik.
I stället för att ”grotta ner sig” i självömkan över diagnosen funderade Sophie på vad hon kunde göra för att skaffa sig mer kunskap, informera och förmedla kunskap till andra om NPF. Så föddes idéen till NPF-stjärnan som är en pedagogisk modell som på ett enkelt sätt förklarar vad en person med NPF behöver.

Sophie hittar alltid lösningar och strategier

I Sophies egen familj är det flera som har fått NPF-diagnos och det har ökat Sophies intresse och även att hon har ett helhetsperspektiv kring olika diagnoser. Dels med egen diagnos, dels som mamma, mormor, syster och moster till personer med NPF.
I sitt arbete som lärare är det just elever med NPF som Sophie brinner för. Många gånger försöker hon tänka utanför boxen när det gäller anpassningar och innanför boxen när det kommer till rutiner, struktur och planering. Sophie har studerat specialpedagogik, om NPF hos barn och unga, samt har stor erfarenhet att möta elever med olika svårigheter och diagnoser. Den egna diagnosen har i viss mån underlättat när hon träffar elever.
Arbetslivet kan ibland vara en utmaning, men Sophie hittar alltid lösningar och strategier för att underlätta i det vardagliga livet. Mer om det berättar hon om i sin föreläsning om NPF.

Sophie försöker alltid att vända motgångar till möjligheter både i stort och i smått. Hon har hittat styrkan inom sig och rest sig när livet har knockat henne.  Med flera utmattningar i bagaget har hon hittat strategier för att få återhämtning, balans mellan aktivitet och vila och lärt sig konsten att säga nej utan att hon måste förklara och ursäkta sig.

Barndomen har gjort Sophie ödmjuk inför andras livsöden

Sophie är uppvuxen i Småland med tre syskon och en mamma med alkoholproblem och psykisk sjukdom. Ena dagen kunde mamman vara manisk och då kunde Sophie komma hem till ett kaos där mamman rensade och möblerade om. Andra dagar kunde hon mötas av en mamma liggandes i sovrummet med neddragna rullgardiner. Att aldrig veta vad som skulle hända skapade en stress och oro inom Sophie. Då Sophies pappa gick bort uppdagades saker som gjorde att hon fick omvärdera saker i sitt liv och hamnade i en identitetskris, mycket på grund av mammans oförmåga att se verkligheten för vad den var. Den berättar hon mer om i föreläsningen om hur det är att växa upp med en psykisk sjuk förälder.

Barndomens upplevelser och minnen har präglat Sophie och gjort henne både ödmjuk inför andras livsöden, men har också stärkt henne och fått henne att på olika sätt hjälpa barn. Dels genom att hon startade och drev Kalashjälpen med sina döttrar och svärdotter, dels att hon startade en insamling till Majblomman, då barnen inte kunde sälja pga. pandemin.

Sophie har stora möjligheter att ge dig som beställare en skräddarsydd föreläsning inom flera olika inriktningar, bl.a.

  • Sophies resa
  • NPF-Stjärnan- en pedagogisk modell
  • NPF inom skolan
  • Utmattning
  • Återhämtning och balans
  • Att växa upp med en psykisk sjuk förälder med alkoholproblem