För Hjärnkollambassadören Rahebe ändrade sig livet över en natt. I dag föreläser hon om posttraumatiskt stressyndrom och depression utifrån sina egna erfarenheter.

Som ambassadör berättar Rahebe om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och hur hon har hanterat dessa i så väl privatlivet som i karriären. Bland annat skildrar hon om hur olika lärare har förhållit sig till hennes psykiska ohälsa och vad som har hjälpt henne att må bättre.

Rahebe har studerat både internationella relationer och handel. Hon har även varit mentor för ungdomar och menar att vi kan bidra till att göra vårt samhälle ännu bättre genom att ge unga bra förebilder.

Rahebe bor och arbetar i Stockholm. Som Hjärnkollambassadör föreläser hon på både svenska och persiska