I Maria Strands föreläsning får vi en inblick i hur det har varit att leva med en nära anhörig som drabbats av psykisk ohälsa, hur detta har påverkat Maria i hennes egen vardag och hur hon trots många motgångar och bakslag har klarat sig bra och använt sin erfarenhet till något positivt.

Maria växte upp som enda barnet i en medelklassfamilj, bosatta i Norrland. Bakom den till synes välordnade fasaden med villa, Volvo, ”vovve” och sommarställe vid havet fanns många problem som tystades ned. Maria fick ofta klara sig själv, kände sig väldigt utsatt och ensam trots många vänner eftersom ingen i hennes omgivning pratade om psykisk ohälsa på den tiden. Hon fick tidigt psykosomatiska besvär med bland annat magproblem, ätstörningar och depression.

Maria har levt med ångest i olika former i många år, däribland Body dysmorphic disorder (BDD) och anknytningsproblem. Hon har aldrig fått någon behandling eller blivit diagnostiserad utan själv insett att hon har psykisk ohälsa. Maria har genom stöd från nära vänner, en anhörig och egna strategier kommit fram till ett välmående och lugnare tillvaro.

Fann räddningen i att studera

Marias upplevelser har präglat hennes liv på olika sätt. Det har varit en slingrig väg men den röda raka tråden är passionen för att hjälpa andra människor och hennes arbete. Maria har funnit räddningen i att bland annat studera psykologi och forska om våra kognitiva funktioner och föreställningar. Kunskaperna har gett insikter och förklaringar till mycket av det som för henne under uppväxten verkade skrämmande och obegripligt. Maria vill berätta om denna ”resa” och hur ett för henne oväntat infall för några år sedan fick en avgörande betydelse och vändning i hennes liv.

Maria jobbar sedan många år med att hjälpa och motivera människor att gå framåt i sina livs- och jobbprocesser. Hon är också samtalsterapeut, medicinsk massageterapeut, Mindfulness instruktör, instruktör i NLP samt har utbildat sig i Mindful Tapping. Maria föreläser i sitt jobb om hälsa och livsstil. Som Hjärnkollambassadör vill Maria öppna upp dialogen och förståelsen kring psykisk ohälsa i samhället.

Maria vill förmedla sina upplevelser på ett ärligt och öppet sätt, visa på vad hennes erfarenheter har lett till, hur hon mötts av skepticism och tystnad. Hon vill också att hennes berättelse ska vara en källa till hopp och framtidstro, och att det finns möjligheter trots svårigheter och smärta.

Maria föreläser på svenska och engelska. Hon har undervisat i engelska på olika nivåer samt varit bosatt i USA.