Maria Samuelsson föreläser om sin egen erfarenhet av bland annat bipolär diagnos, psykoser, ECT, bemötande och heldygnsvård.

I sin föreläsning delar Maria med sig av betydelsen av att omge sig av ett nätverk och att se individen. Hon berättar också om en karriär i IT-branschen, när hon år 2006 fick diagnosen bipolär sjukdom och om hennes återhämtning.

Maria har erfarenhet av att samtalsleda Patientforum i Psykiatrin, BISAM i fem år om inflytande för brukare/patienter och anhöriga inom socialpsykiatrin och psykiatrin.

Hon föreläser bland annat för myndigheter, vården och gymnasieskolor.