Lora Holmgren föreläser om psykos med missbruk som utlösande faktor, och om vägen till rätt diagnos och medicinering.

Lora befann sig på andra sidan jorden, i Australien, när hon upplevde att alla började uppföra sig konstigt och prata illa om henne. Hon trodde att hennes liv var ett tv-program, och att hon filmades varje timme på dygnet. För att komma undan flydde Lora hem till Sverige, men uppfattningen av att hon var med i en show försvann inte.

Till slut kom hon i kontakt med sjukvården som förklarade hur det kan vara att få en psykos. Det var en stor lättnad för Lora att inte hela världen visste allt om hennes liv samtidigt som hon känner en sorg kring att en tid i hennes liv har försvunnit och att några minnen inte finns kvar.