Lyssna till Lisbeth som föreläser om kampen för att överleva, då en av familjens barn visar sig ha flera NPF diagnoser som skapar kaos i familjen. Lisbeth berör även sin egen panikångest som hon har haft svårt att förhålla sig till och prata om, då allt fokus hamnat på ena barnet.

Genom sin berättelse vill Lisbeth förmedla hopp.

”Vi orkar lite till”