Lisa Aronsson föreläser om sin egen erfarenhet av ADHD, autistiska drag, Tourettes syndrom. Även som anhörig till personer med ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, depression, utmattningssyndrom.

I sin föreläsning delar Lisa med sig av sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och sitt anhörigperspektiv, om livet som anhörig till barn och man med diagnoser. Om privatlivet (familj, vänner och fritid) och arbetslivet.

Lisa delar med sig av fungerade strategier och fokuserar på de positiva delarna i livet. Hon arbetar som socionom med många års erfarenhet av omsorg, socialtjänst, föreläsning och handledning.