Linda Svensson föreläser om hur det är att vara ensamstående förälder till 2 barn, varav ett svårt sjuk i neuroinflammationen PANS/PANDAS. Hon berättar om hur hon har hanterat livet sedan maj 2015 då hennes dotter Smilla kom hem från skolan och berättade att hon ville hoppa framför tåget på väg till skolan.

Linda har diagnosen ADHD, kombinerad form och medelsvår. Hennes dotter, Smilla, har diagnoserna PANS/PANDAS, ADHD och Aspbergers syndrom.

I sin föreläsning varvar Linda dagboksanteckningar med sina egna strategier och hela resan fram till där familjen är idag. Föreläsningen innehåller starka berättelser men även mycket glädje. Linda relaterar på olika sätt till sin ADHD-diagnos i sin föreläsning: ”Att falla isär men ändå hålla ihop”.

Linda vill med sin föreläsning få åhöraren att känna att hen är tillräckligt bra oavsett vem hen är. Kanske är åhöraren själv förälder, lärare, socionom, psykolog eller anhörig till en ung person som mår dåligt.

Linda arbetar som förskollärare och idrottslärare. Driver även Pansinfo och Pans/Pandas hjälpen.