Linda Andersson föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa genom livet och om sina erfarenheter av att bli vårdad som inneliggande patient på psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Hur var bemötandet?  Hur kändes det för mig som tidigare jobbat flera år inom både öppen och slutenvårdspsykiatrin, att helt plötsligt själv bli vårdad?

Linda har diagnosticerats med extra sensitiv personlighetssyndrom och Bipolär sjukdom typ 2. Till yrket är hon leg. sjuksköterska, diplomerad massageterapeut.

Under sin föreläsning berättar hon om sina erfarenheter av att jobba på en slutenvårdsavdelning och bli utsatt för förtal av kollegor och belyser begreppen som ”vi” och ”dem” och vikten av att skapa ett större ”vi”. Personal och patienter tillsammans.

Linda delar med sig av vikten av att våga prata med varandra om psykisk ohälsa och att dela våra erfarenheter, hur bemötande är A och O för en god vård och att allas synpunkter och åsikter kommer fram.

Linda föreläser för bland annat personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller inläggning, anhöriga och slutenvårdsavdelningar.