Lill Haverland har diagnosen EIPS (emotionellt instabilt personlighetssyndrom), tidigare borderline och vill genom sin berättelse sprida kunskap och krossa fördomar kring diagnosen.

Att leva med psykisk ohälsa behöver inte betyda att du inte kan leva ett bra liv, för Lill vände livet i 40-årsåldern då hon fick hjälp genom DBT (dialektisk beteendeterapi). Lill vill förmedla hopp och få fler att våga prata om psykisk ohälsa.