I Kristina Gustafssons föreläsning får vi en inblick i hur livet kan vara och hur det kan upplevas när man är utmattad, nedstämd och deprimerad. Kristina beskriver också hur hon har gjort och tänkt för att må bättre. Hon beskriver vägen tillbaka till en bättre psykisk hälsa.

Kristina bor i Kungsbacka med sin familj och är rektor för flera förskolor. Livet har varit fullt av äventyr, vänner och en familj som har haft mycket att göra. Kristinas vilja att hjälpa andra och tendens att glömma sig själv, har lett till ohälsa och en sviktande syn på sig själv.

Kristina blev utmattad första gången för 17 års sedan när hennes barn var små. Hennes man arbetade skift och mycket av arbetet i hemmet fick Kristina klara själv. Livet var stressigt och i perioder under livet har det varit tufft och vissa dagar har hon inte orkat ta sig upp ur sängen alls. Med hjälp av medicinering kunde Kristina hantera vardagen. Andra gången slog utmattningen och depressionen till med full kraft. Detta var nu fyra år sedan. Kristina sov sig igenom fyra månader och mådde väldigt dåligt både psykiskt och fysiskt. Nu var hon var tvungen att arbeta med sig själv, se de behoven och känslorna som hade och vad det stod för.

Det finns många orsaker till att man kan må dåligt. Kristina har smärta dagligen sedan flera år tillbaka som hon måste hantera och det påverkar sitt psykiska mående. Det har tagit tid för Kristina att acceptera att hon måste ta mediciner dagligen för att kunna leva och att hennes funktionsförmåga är nedsatt. Kristina har genomgått operationer med syfte att minska smärtan vilket inte har hjälpt. Läkprocessen har avstannat. Hennes humör påverkas och känslor som rädsla, oro och ångest har ökat. Kristina sover dåligt och det blir en ond spiral där oro föder smärta och smärta föder oro. Vilka strategier har hon då använt sig av för att hantera och påverka det psykiska måendet som kommer som en följd av långvarig smärta? Vad har hon gjort för att acceptera sin smärta? Hur påverkas självkänslan av att vara beroende av andra?

För Kristina har hennes hälsa alltid handlat om balans. Balansen mellan sin vilja att finnas för andra, aktiviteter, vila och att ta hand om sig själv. Men det handlade också om att våga välja livet och att våga vilja leva.

Målningen hjälper Kristina att hitta lugnet

Idag arbetar Kristina aktivt med att ta hand om sig själv. Genom att måla tränade Kristina förmågor som att slappna av och fokusera på nuet. Kristina kunde också genom målandet uttrycka känslor som kändes svåra, och hon fick hjälp att vända blicken inåt, det var avstressande och samtidigt ett sätt att komma i kontakt med sig själv. Kristina arbetar som rektor och ansvarar för flera förskolor. Arbetet ställer stora krav på att skapa goda relationer och förmåga att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetare. En ledare behöver vara stabil och behärskad och då är återhämtning ett viktigt redskap för att må bra och ta hand om sig själv.

Under en föreläsning med Kristina får vi ta del av händelser som orsakat skam, ångest och skuld. Kristina vill med sin föreläsning öka medvetenheten och ge hopp om att livet är värt att leva även om det känns mörkt ibland. Det är viktigt för Kristina att våga prata om psykisk hälsa för att öka kunskapen om ohälsa, och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer.