I Kerstins föreläsning får du glimtar från hennes barndom med utanförskap, mobbning och skolfrånvaro, och följer hennes utveckling via flera utbrändheter och depressioner till ett fungerande liv som vuxen med ADHD.

Bakgrund

Som barn upplevde sig Kerstin annorlunda och utanför. Hon blev mobbad, var borta mycket från skolan och hade panikångest. När hon började jobba var det full fart med utmattning och depression som följd.

Vändpunkt

Kerstin kom till en vändpunkt och berättar i sin föreläsning om vad hon gjorde för att börja må bra igen. Som vuxen fick hon ADHD och det fanns plötsligt en förklaring till många av händelserna i hennes liv. Hon var alltså inte lat, sämst, oförstående eller oduglig. Kerstin kunde bättre förstå tidigare ageranden i livet och förlåta sig själv.

Livet idag

Idag har Kerstin hittat de rätta verktygen för att hantera stress i vardagen och skapat ett meningsfullt liv med man och barn. Hon vill genom sin föreläsning öka förståelsen för vad det kan innebär att leva med psykisk ohälsa. Hon vill öka acceptansen för människors olikheter och skapa öppenhet kring psykisk ohälsa och minska stigma.