Min föreläsning heter “Karins värld” och handlar om hur jag fungerar, tänker och om vad jag upplevt i mitt liv. Jag blandar allvar, teorier och humor. Jag tar upp vikten av att se personen bakom diagnosen.

Jag har erfarenhet av depression, Aspergers syndrom, dyslexi och stresskänslighet. Jag har erfarenhet av att undvika psykiatrin och hitta vägen till psykisk hälsa utan antidepressiva mediciner. Jag kom över min depression genom ett livsflow. Jag har också erfarenhet av mobilt boendestöd, daglig verksamhet och kontaktpersoner. Jag har även studerat historia på universitet och har nästan en fil kand i historia. Jag håller på att avsluta min C-uppsats. Jag har också läst kurser i medicin och vårdhistoria.

Min föreläsning är anpassad efter gruppen jag föreläser för. Jag använder mig av Powerpoint, samtal och jag anpassar mig till vad som passar bäst för tillfället. Jag kan spela musik om det passar in i föreläsningen.