Året 2015 kom Julius till Sverige som politisk flykting. Han har i hela sitt liv kämpat för människors lika rättigheter trots att det har inneburit stora risker för honom. Hans trauman har satt sina spår men idag använder han dem som en resurs för att hjälpa andra människor.

Julius växte upp i en liten by i Kamerun. När han bara var tre år gammal insjuknade han i polio, en sjukdom som kraftigt påverkade hans förmåga att gå. På den tiden höll man ofta barn med funktionshinder inomhus och borta från skolan. Julius var dock ett undantag. Hans mamma sa en dag till honom att gå till skolan med hjälp av en käpp. Många stirrade på honom men så småningom fick han vänner. Efter ett tag började även andra föräldrar skicka sina funktionsnedsatta barn till skolan.

Julius svårigheter i barndomen ledde till att han i vuxen ålder grundade en organisation för funktionshindrade barns rättigheter. Så småningom började han även engagera sig politiskt vilket fick allvarliga konsekvenser. Han fängslades och levde under svåra förhållanden. 2015  lyckades han till slut ta sig till Sverige som politisk flykting.

Även fast han kommit till trygga Sverige var traumat inte över. Han fick inte något anpassat stöd för sin funktionsnedsättning och dessutom började han uppleva flera psykiska symtom. Han hörde röster från offer under flyktresan, han kunde inte sova, kände ilska, nedstämdhet och fick overklighetskänslor. Han förstod inte vad som hände med honom men till slut träffade han en psykolog som konstaterade att han hade posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en följd av migrationsrelaterad stress och alla trauman.

Livet började så småningom ta en positiv vändning

Så småningom hittade Julius strategier som fick honom att må bättre. Bland annat ägnade han sig åt kreativa aktiviteter och träffade nya vänner. Han fick också bra stöd av psykologen.

Idag arbetar Julius på Disabled Refugees Welcome där han hjälper personer som har gått igenom liknande svårigheter som honom.

Som Hjärnkollambassadör vill han uppmuntra andra med psykisk ohälsa att våga prata och dela med sig av sina erfarenheter. Han vill även ge kunskap till vård- och myndighetspersonal så att de blir bättre rustade att hjälpa personer som är drabbade av psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Julius föreläser på engelska och svenska.