Under Johanna Lindblads föreläsning berättar hon om sin resa från turbulenta känslostormar till självkännedom och acceptans. 

Johanna växte upp i ett litet samhälle utanför Uppsala och kände sig tidigt osäker runt andra. Från starten av mellanstadiet blev hon mobbad och den psykiska ohälsan började i 12-årsåldern. Under sina tonår led Johanna av depressioner med självmordstankar, ångest och prestationsångest. Hon började skada sig på högstadiet och det eskalerade successivt. I sitt tidiga vuxenliv diagnostiserades hon med återkommande depressioner. Livet var kaosartat och destruktivt och relationerna till vänner och kärleksintressen var intensiva och turbulenta. Hon blev sjukskriven med täta intervall och stod till slut helt utanför arbetsmarknaden och studier. Det blev allt tydligare för henne att hon har emotionell instabilitet och 2010 fick hon äntligen diagnosen Emotionellt Instabil Personlighetssyndrom (EIPS).

Processen att nå dit startade 2008 som Johanna själv benämner som det värsta och bästa året i sitt liv. I början av året avled två av Johannas nära anhöriga vilket förvärrade hennes emotionella instabilitet. Men fram emot sommaren inledde hon en relation med en ny kille som senare blev hennes make. Hon insåg tidigt att han var den rätte men att förhållandet inte skulle hålla med hennes instabila mående och explosiva utbrott. När hon väl vågade ta upp misstanken om emotionell instabilitet med vården fick hon göra en utredning på en psykiatrisk mottagning. Där fick hon till slut diagnosen Emotionellt Instabil Personlighetssyndrom (EIPS) och fick därmed specialiserad hjälp i form av dialektisk beteendeterapi (DBT). Hon fick ord att förklara sitt mående, både för sig själv och sin omgivning, vilket var en stor lättnad för henne. Genom terapin lärde hon sig verktyg och strategier för att kunna leva med sina intensiva känslor. I sin föreläsning delar hon frikostigt med sig av dessa, som är användbara för alla människor.

Finner läkning genom att berätta om sina erfarenheter

Idag bor Johanna i Linköping med sin man och två barn. Hon arbetar deltid på en arbetsplats som har stor förståelse för att hennes arbetsförmåga är nedsatt och hon får de anpassningar hon behöver för att kunna jobba. Hon har fått stor distans till de år som var mest kaosartade och finner läkning i att kunna berätta om sina erfarenheter.

Johanna föreläser med stor inlevelse om sitt liv och växlar mellan att förmedla kunskap, ge inblick i hennes hjärna och inspirera åhörarna till större självmedvetenhet och acceptans kring egna känslor. Huvudfokus ligger på den emotionella instabiliteten men även återkommande depressioner, självskadebeteende och tankar på att dö berörs. Hon ger en nyanserad och öppen bild av hur det kan vara att ha självmordstankar och en längtan efter att fly från livet.

Beroende på målgrupp och intresse kan Johanna även föreläsa om mobbning, bemötande från vuxenvärlden, känslor, självskadebeteende, dialektisk beteendeterapi (DBT), arbetslivsinriktad rehabilitering samt bemötande från vården och myndigheter. Hon föreläser för alla som är intresserade, inklusive ungdomar.

Instagram: @johannatankar